V průmyslové zóně vzniknou nová pracovní místa. Na téměř neprodejném pozemku

V průmyslové zóně vzniknou nová pracovní místa. Na téměř neprodejném pozemku
ilustrační foto prostejov.eu

 

Rada města vyhlásila záměr prodeje pozemků v průmyslové zóně o celkové výměře bezmála 9.200 m2 přímému zájemci, který hodlá v Kralické ulici postavit areál galvanické zinkovny. Respektuje i fakt, že většina pozemku  je kvůli vedení vysokého napětí v ochranném pásmu a nelze na něm stavět.

„Prostějovský podnikatel sem hodlá přesunout provozovnu z Tovární ulice, bývalého areálu Minervy, kde dnes působí. Vzhledem k tomu, že stávající prostory nevyhovují po technické a kapacitní stránce, hodlá na pozemcích vystavět novou moderní linku, včetně neutralizační stanice a pomocných provozů. Chtěl by ji uvést do provozu pokud možno na podzim tohoto roku,“ konstatoval náměstek primátora Jiří Pospíšil. Celková investice by měla dosáhnout kolem třiceti milionů korun, firma nabídne přibližně patnáct nových pracovních míst.

Pro účely zpracování znaleckého posudku bylo nutné pozemky rozdělit na část nacházející se mimo ochranné pásmo a na část nacházející se v ochranném pásmu a s omezenou využitelností. Podle znaleckého posudku cena pozemků mimo ochranné pásmo činí 600 Kč/m2 (2.100 m2 činí 1,26 mil. Kč)  a cena pozemků  v ochranném pásmu   200 Kč/m2 (7.085 m2 je 1,417 mil. Kč). „Celková předpokládaná prodejní cena pozemků je  2.677 milionů korun. Skutečná výměra pozemků bude stanovena na základě přesného geometrického zaměření,“ vysvětlil Pospíšil.

V podmínkách kupní smlouvy bude zahrnuta podmínka úhrady kupní ceny v celé výši před jejím podpisem, dále závazek kupujícího provést na převáděných pozemcích výstavbu provozovny galvanické zinkovny včetně vydaného kolaudačního souhlasu nejpozději do 3 let po uzavření smlouvy. Při prodeji předmětných pozemků bude uplatněn postup dle Směrnice č. 4/2013, kterou se upravuje systém aplikace kaucí při prodeji majetku Statutárního města Prostějova; kauce bude činit 270.000 Kč. (red)

Poslat nový komentář