Průvodcovská služba o prázdninách je zajištěna

Průvodcovská služba o prázdninách je zajištěna
ilustrační foto

Zajištěna bude v termínech od 30. 6. 2018 do 26. 8. 2018. O prohlídky se tradičně postarají studenti Střední odborné školy podnikání a obchodu Prostějov.

"Škola se dlouhodobě při výchovně - vzdělávací činnosti věnuje oblasti cestovního ruchu. Studenty připravuje i pro činnost průvodce. V rámci praktické výuky se studenti učí provázet například na zámcích v Boskovicích, Plumlově a v historickém centru Prostějova. Studenti školy se dobrovolně podílí na realizaci komentovaných prohlídek ve svém osobním volnu. Tradicí se staly prohlídky kostela Povýšení sv. Kříže a centra města. Podílíme se také Noci kostelů, kdy zajišťujeme průvodcovskou službu v kostele Povýšení sv. Kříže vč. výstupu na kostelní věž," uvedl ředitel školy Marek Moudrý.

Kostel Povýšení sv. Kříže

- průvodcovská trasa: exteriér kostela, hlavní loď, zakristie, kaple Nejsvětější Trojice

- turisté budou seznámeni s historií kostela, mobiliářem a s významnými osobnostmi a umělci spjatými s kostelem

- délka prohlídky: cca 1 hodina

- počet účastníků ve skupině: max. 20 osob

- termíny a časy prohlídek: soboty a neděle v 15.30 hod.

- stanoviště: kostel

- vstupné: zdarma

Historické centrum města

- průvodcovská trasa: zámek, Pernštýnské náměstí, Masarykovo náměstí, Žižkovo náměstí

- turisté budou seznámeni s historií města, významnými památkami (zámek, nová radnice, stará radnice, historické domy na náměstí, domovní znamení, historické portály, morový sloup, socha T.G.M.)

- délka prohlídky: cca 1,20 hodina

- počet účastníků ve skupině: max. 20 osob

- termíny a časy prohlídek: soboty a neděle ve 14.00 

- stanoviště: socha T.G.M.

- vstupné: zdarma

Zájemci mohou také spojit nabízené prohlídky s prohlídkou radniční věže (ve 13.00, resp. 14.00 nebo 15.00 hodin). Vznikne tak zdařilý okruh nejen pro občany, ale zejména pro návštěvníky města. Turisté si tedy budou moci prohlídky různě prohodit nebo rozložit do několika dní dle vlastní potřeby. 

termín

Radniční věž

Historické centrum města

Kostel Povýšení sv. kříže

30.  6. 2018

13.00

14.00

15.30

1. 7. 2018

13.00

14.00

15.30

7. 7. 2018

13.00

14.00

15.30

8. 7. 2018

13.00

14.00

15.30

14. 7. 2018

13.00

14.00

15.30

15. 7. 2018

13.00

14.00

15.30

21. 7. 2018

13.00

14.00

15.30

22. 7. 2018

13.00

14.00

15.30

28. 7. 2018

13.00

14.00

15.30

29. 7. 2018

13.00

14.00

15.30

4. 8. 2018

13.00

14.00

15.30

5. 8. 2018

13.00

14.00

15.30

11. 8. 2018

13.00

14.00

15.30

12. 8. 2018

13.00

14.00

15.30

18. 8. 2018

13.00

14.00

15.30

19. 8. 2018

13.00

14.00

15.30

25. 8. 2018

13.00

14.00

15.30

26. 8. 2018

13.00

14.00

15.30

 

 

Poslat nový komentář