Jednání Rady města Prostějova opět v úterý

Jednání Rady města Prostějova opět v úterý
ilustrační foto

Další, v pořadí již 101. schůze Rady města Prostějova se bude konat v úterý 6. 3. 2018. Radní mají na programu šestnách hlavních bodů.

Budou mimo jiné jednat o doporučeních komisí rady, o dotacích pro 2018 - projekty Zdravé město Prostějov, Okresní hospodářská komora a HZS Olomouckého kraje, zahájí řízení o veřejné zakázce „Terminál na autobusovém nádraží ul. Janáčkova“, budou se zabývat uzavřením Národního domu po dobu oprav a zajištěním provozu o. p. s., také výši nájemného na stáncích při Velikonočním jarmarku, projednají dotace do zdravotní a sociální oblasti a také dotace do školství a kultury, dokončení elektronické evidence hrobových míst a návrhu postupu přípravy rekonstrukce objektu Šárka 9 – 11. (red)

Poslat nový komentář