Radu města Prostějova čeká další jednání

Radu města Prostějova čeká další jednání
ilustrační foto

Jedno sto třetí schůze Rady města Prostějova se bude konat v úterý 20. 3. 2018. Radní opět čeká řada důležitých bodů.

Projednají mimo jiné doporučení komisí, návrh na udělení Cen města Prostějova za rok 2017, udělení čestných ocenění, návrhy změny organizační struktury Odboru školství, kultury a sportu a Odboru správy a údržby majetku města, dotace pro rok 2018 – HZS Olomouckého kraje, dotace NÁRODNÍMU DOMU Prostějov o.p.s. na úhradu provozní ztráty vzniklé v období uzavření objektu Národního domu z důvodu opravy, informace o výsledku jednání se zástupci středních škol ve věci návrhu sjednocení nájemného u středních škol či schválení žadatelů o pronájem bytů v DPS. (red)

Poslat nový komentář