V úterý bude jednat Rada města Prostějova

V úterý bude jednat Rada města Prostějova
ilustrační foto

V pořadí páté jednání nové Rady města Prostějova se bude konat v úterý 18. 12. 2018 od deseti hodin v jednací místnosti rady. 

Radní projednají přehled úkolů ze schůzí rady města a zprávu o plnění úkolů ke dni 18.12.2018, budou se věnovat záležitostem komisí rady, delegují zástupce města Prostějova do Rady pro kontrolu hospodaření ZZS OlK, shrnou nabídky služby bikesharingu v Prostějově, projednají návrh změny organizační struktury a systemizace pracovních míst a změnu Organizačního řádu, vyslechnou informaci o Rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 41A 2/2018 – 36 ve věci žaloby proti Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí - návrh rozhodnutí o podání kasační stížnosti, přijmou návrh na zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Dopravní terminál na Floriánském náměstí, Prostějov“ a návrh na zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „DDM Vápenice 9, Prostějov – přístavba tělocvičny“, schválí konkurzní řízení na ředitelku MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24, posvětí dotace 2018 - oblast kultury - jednorázová akce (CMG, ZŠ a MŠ) a dotace 2018 - oblast sportu - jednorázová akce, budou se věnovat řešení oblasti křižovatky ulic Vodní, Mlýnská, Na Hrázi a Šmeralova. Vyslechnou si MANTHELLAN a.s. – informace o vrácení úhrad za užívání nemovitostí  dle NS č. 2010/50/274 z 22. 12. 2010 a další. (red)

Poslat nový komentář