První občánek? Musí se narodit v Prostějově

První občánek? Musí se narodit v Prostějově
ilustrační foto

Radní se rozhodli změnit pravidla pro přiznání statutu prvního občánka města Prostějova. Od příštího roku bude za prvního občánka považováno dítě, které se narodí jako první na území města a jeho matka tady bude přihlášená k trvalému pobytu.

Doposud se stanovení prvního občánka města Prostějova řídilo pravidlem, že prvním dítětem byl uznán novorozenec, jehož matka měla trvalé bydliště na území města Prostějova a porodila jako první kdekoliv na území České republiky, popřípadě i v zahraničí. Podle nového pravidla bude prvním občánkem města Prostějova dítě, které se narodí 1. ledna příslušného roku na území města Prostějova a jeho matka bude mít trvalý pobyt v Prostějově. Na porody v jiných místech už nebude brán zřetel.

„Prvnímu občánkovi náleží peněžitý dar ve výši tři tisíce korun. V této tradici chceme i nadále pokračovat,“ potvrdil starosta Miroslav Pišťák.   

(jap) 

Poslat nový komentář