Kde můžete v Prostějově pustit pejska z vodítka?

Kde můžete v Prostějově pustit pejska z vodítka?
ilustrační foto

Rada statutárního města Prostějov se na svém posledním jednání zabývala mimo jiné úpravou volného pohybu psů na území města. Tuto problematiku upravuje vyhláška 9/2004, která stanovila pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezila prostory pro volné pobíhání psů na území města.

Pohyb psů na veřejném prostranství je povolen pouze pod přímým dohledem chovatele a pes musí být veden na vodítku a vybaven náhubkem. Volný pohyb psů byl dosud povolen v prostoru za Barákovou ulicí v místě, kde vede komunikace mezi zdí průmyslového komplexu a železniční tratí mezi místním a hlavním nádražím, a na ploše u rondelu mezi ulicemi Plumlovskou a Finskou. Vzhledem ke změnám v zástavbě se radní rozhodli tato místa nahradit, nyní bude volný pohyb psů možný pouze v lokalitě Močidýlka v lesoparku kolem Hloučely. „Tento prostor bude častěji  upravován, aby zde byl vysečený porost a prostor byl pro venčení psů vhodný,“ uvedla náměstkyně primátora Ivana Hemerková. Návrh rady bude doporučen ke schválení zastupitelstvu.    

(jap) 

Poslat nový komentář