Jsme spokojeni s prací magistrátu? Odpověděla anketa.

Jsme spokojeni s prací magistrátu? Odpověděla anketa.
ilustrační foto

Každým rokem magistrát zjišťuje, jak se lidé dívají na práci jeho úředníků. I letos se mohli všichni ti, co si přichází na úřad vyřizovat své záležitosti, vyjádřit k nabízené kvalitě práce zaměstnanců radnice.

Jsme spokojeni s prací magistrátu nebo se najdou skulinky nezájmu ze strany úředníků radnice? Na položené otázky odpověděl každoroční průzkum. Práci magistrátu občané ohodnotili známkou 1,76. V loni to byla trošku horší dvojka - známka 2,12 a předloni, v podzimním šetření, známka 1,65. Letošní průzkum oslovil celkem 897 občanů.

„Dá se říci, že jde o reprezentativní vzorek dotazovaných. Z jejich odpovědí nám plyne cenná zpětná vazba a to hlavně tehdy, když nám klienti sdělí příčiny své nespokojenosti s prací úřadu. Pak jsme schopni učinit příslušné kroky k nápravě,“ uvedl k průzkumu tajemník magistrátu Lubomír Baláš. Systém průzkumu je poměrně jednoduchý. Proškolení tazatelé se přímo na chodbách pracovišť magistrátu dotazují klientů, zda byli velmi spokojeni, spokojeni, ani spokojeni-ani nespokojeni, nespokojeni či velmi nespokojeni s vyřízením své záležitosti. Odpovědi získané od občanů zaznamenají tazatelé do tabulek. Hodnocení je stejné jako ve škole.

„Velmi spokojen odpovídá stupni 1, velmi nespokojen známce 5. Pokud je respondent ochoten připojit komentář ke své záležitosti, zapíší tazatelé i toto vyjádření,“ vysvětlila systém bodování mluvčí radnice Jana Gáborová a doplnila, že celkovou spokojenost klienta přitom ovlivňuje nejen výsledek samotného jednání, ale i čekací doby, prostředí magistrátu a pochopitelně chování úředníků.

„Na základě získaných poznatků se následně zabýváme tím, co je možno změnit či vylepšit, aby byli občané s prací úřadu spokojeni. Musím ale říci, že ne všechny negativní připomínky se týkají přímo práce magistrátu. Odchází-li například z odboru dopravy rozladěný klient a jeho nespokojenost pramení z kolapsu registru řidičů, nelze vinu připisovat konkrétnímu úředníkovi tohoto odboru ani magistrátu,“ doplnil Baláš.(kaa)

Ilustrační foto: archiv

Poslat nový komentář