Sdružení obcí Střední Moravy je oporou především vesnicím

Sdružení obcí Střední Moravy je oporou především vesnicím
ilustrační foto

Před Velikonocemi se v přednáškovém sále Národního domu v Prostějově sešli zástupci členských obcí Sdružení obcí Střední Moravy, aby zhodnotili uplynulé období a vytýčili cíle pro letošní rok i výhled na další pětiletku. Sdružení jako koordinační a informační centrum pro podporu obcí má v současné době 114 členů.

Předmětem činnosti Sdružení obcí Střední Moravy (SOSM) je zejména koordinace postupů při řešení problémů týkajících se rozvoje samosprávy obcí, hospodářského, sociálního a kulturního života obcí a vztahů k orgánům státní správy a vyšších samosprávných celků. Jedním z hlavních záměrů je především společné úsilí o zvýšení účelových dotací do oblasti střední Moravy, k čemuž byla vytvořena Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy. 

„V uplynulém období se podařila celá řada aktivit, které vedly k čerpání finančních prostředků z EU. I nadále jsme připraveni kvalitně zpracovávat kompletní žádosti o dotace v rámci všech dotačních titulů, aktualizovat strategické rozvojové plány měst, obcí a svazků obcí, technické dokumentace všeho druhu, poskytovat konzultace a provádění výběrových řízení na dodavatele pro realizaci projektů,“ ujistil zástupce obcí ředitel regionální agentury Martin Kučera. 

Hlavním zdrojem příjmů SOSM jsou členské příspěvky obcí, sdružení hospodaří s rozpočtem kolem 1,300 milionu korun. Zástupci obcí a měst uvítali iniciativu regionální agentury zřídit školicí středisko, které by mělo být financováno z evropských fondů, a jehož cílem by bylo reagovat na aktuální potřeby obcí ve snaze hledat další možnosti v zaměstnanosti podporou podnikání.    

(jap)

Poslat nový komentář