Pomáhat a chránit. V Prostějově to nejde?

Pomáhat a chránit. V Prostějově to nejde?
ilustrační foto ber, Újezd 12:45
Další fotky: 
Pomáhat a chránit. V Prostějově to nejde?
Pomáhat a chránit. V Prostějově to nejde?

 

Stále častěji se v souvislosti s uzavírkami, které ochromují dopravu v ulicích Prostějova, mluví o řízení křižovatek. Semafory jejich průjezdnost spíše komplikují a tak město hledá jiné cesty. Jak se zdá, marně. Muže zákona na křižovatkách neuvidíme.

„Městská policie provoz na křižovatkách ze zákona řídit nemůže. Proto jsme se žádostí o pomoc obrátili na vedení prostějovské policie. Neuspěli jsme. Policistů je málo a možnost, že by regulovali dopravu na křižovatkách, nepřipadá v úvahu,“ sdělila PvNovinkám náměstkyně primátora Alena Rašková. Podle jejich slov považuje vyjádření prostějovské policie za mírně řečeno nevyhovující. „Vedoucího územního odboru Pavla Nováka  jsem požádala,  zda by tedy nemohl povolat posily z okolních měst, Olomouce, Přerova. Odpověděl, že to nepovažuje za nutné a situace zase až tak kritická není. Od kolegů z Olomouce vím, že když se stavěla Šantovka, policie řídila dopravu ve městě několik dnů naprosto bez problémů,“ dodala Rašková. „Nikdy jsme po PČR nic nechtěli, naopak jim město poskytuje při nejrůznějších akcích strážníky Městské policie. Jedinkrát potřebujeme pomoc my a nejde to,“ konstatovala.

Podle jejích slov se nyní do řešení celé situace vložil osobně primátor Miroslav Pišťák, který se se stížností obrátil na Krajské ředitelství Policie Olomouckého kraje.

Podle zdroje z PČR je informace pravdivá. „Řídit dopravu nemůže každý policista. Těch, kdo by to dělat mohli, je ale tak málo, že by na těch křižovatkách vypustili duši,“ nechal se slyšet jeden z dopravních policistů, který si ale nepřál zveřejnit své jméno.

Zajímavý nápad má ale radní Milada Sokolová. „Možná by stálo za to, oslovit s žádostí o pomoc armádu. Již mnohokrát řídili v Prostějově dopravu regulovčíci, na které je mimochodem radost po hledět. Je ale otázka, zda by průjezd městem ještě víc nezkomplikovali. Mnohá dáma za volantem by se totiž v rámci opětovného pohledu na urostlé  mládence v uniformách mohla na křižovatky vracet i několikrát,“ dodala s úsměvem.      

Nezbývá tedy, než se obrnit trpělivostí. Práce na rekonstrukci hlavních prostějovských tepen se sice pomalu, ale přece blíží k cíli. (red)

Komentáře

Tázali jsme se na radnici, na tomto místě to nejde... Rozbočuje se na dvě strany... Z vedlejší by se na hlavní, při dnešních ohleduplných řidičích, nikdo nedostal...

A nestačilo by vypnout nebo přeprogramovat  semafor na Újezdě,když se stejně nesmí na Svatoplukovu  odbočit.. ?? 

 

 Městská policie nemůže ?

Oprávnění k řízení provozu Strážník obecní policie je oprávněn usměrňovat provoz na pozemních komunikacích v případě, že je to nezbytné pro obnovení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, a není-li řízení provozu zajištěno policií nebo v součinnosti s policií. Při usměrňování provozu používá strážník stejných pokynů jako policista. Pokyny strážníka obecní policie jsou v tomto případě nadřazeny světelným signálům, dopravním značkám i dopravním zařízením.

Oprávnění zastavovat vozidla Strážník obecní policie ve stejnokroji je oprávněn zastavovat vozidla před přechodem pro chodce k zajištění bezpečného přechodu osob, jestliže to situace na přechodu či stav přecházejících osob vyžaduje a v případech, kdy řidič vozidla nebo přepravovaná osoba je podezřelá ze spáchání přestupku, týkajícího se bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Zastavení může strážník obecní policie provést také z jedoucího služebního vozidla.

k cíli??? už začali pracovat i na Svatoplukové??

 

Poslat nový komentář