Projekt regenerace sídliště Svornosti má dvě varianty

Projekt regenerace sídliště Svornosti má dvě varianty
ilustrační foto MMP
Další fotky: 
Projekt regenerace sídliště Svornosti má dvě varianty

Začátkem listopadu loňského roku se konalo setkání vedení města Prostějova s občany v místní části Vrahovice. Při meetingu se lidé dotazovali na regeneraci sídliště Svornosti. Vzhledem k různosti názorů na to, jak by regenerace měla vypadat, nechalo město rozeslat anketní lístky k vyjádření preferencí občanů k jednotlivým variantám projektu.

„Vyzvali jsme také předsedy společenství k zaslání aktualizace názorů obyvatel a k předložení případných podnětů a připomínek (pozn. redakce: vyhodnocení viz tabulka níže). Na setkání s občany se rovněž řešil stav chodníků tohoto sídliště (pozn. redakce: některé části již byly dříve opraveny). V průběhu letošního ledna jsme také získali požadavek na rekonstrukci chodníkových tras,“ popsal situaci první náměstek primátorky Zdeněk Fišer. 

Jak vyplývá z výsledku ankety, většina obyvatel sídliště souhlasí s variantou č. 2, tedy s rozšířením parkovacích míst a úpravou centrální komunikace uvnitř sídliště. S touto variantou ovšem nesouhlasí obyvatelé bytového domu 708/15.

„Cítí se návrhem nejvíce zasaženi a nepřejí si vedle svého domu parkoviště. Obávají se zhoršení životních podmínek,“ doplnil náměstek Fišer s tím, že regenerace sídliště pro neshodu občanů nebyla zahrnuta do rozpočtu města na letošní rok a investice bude uplatněna do návrhu rozpočtu roku 2019.

Vyhodnocení variant projektu regenerace sídliště Svornosti

BD

Var. 1

počet BJ

Var. 2

počet BJ

Bez

názoru

BJ

Další připomínky a požadavky

622/3

0

29

0

Požadavek na zrušení části zeleného pásu mezi parkovištěm a domy č. 3,5 a 7, instalace retardérů před domy 3,5 a 7, úprava plochy mezi garážemi

623/5

0

22

4

Připomínky k vedení nové příjezdové cesty pro IZS – měl by vést přes již vybudovaný zatravňovací chodník (nikoliv pod okny přízemního bytu), kontejner je umístěn blízko domu, kde si mají hrát děti? Podpora vybudování nových chodníků ale ne na úkor stromů

624/7

0

14

15

Připomínky p. Kulové – odstup budoucí komunikace od její garáže – od zdi 1,5 m a od vrat 6 m (nájezdová plocha)

705/9

2

25

2

Žádost o zřízení 2 výjezdů u garáží na veřejnou komunikaci (ul. Tovární) přerušením pruhu trávy vedle sloupů VO a snížení chodníku, zpětné vrácení laviček u zahrádek vedle domu 13

706/11

0

18

11

V projektu chybí trativod mezi garážemi a osvětlení

707/13

3

23

3

---

708/15

28

1

0

Proti výsadbě zeleně mezi komunikací ul. Tovární a blokem garáží (zánik cca 20 parkovacích míst), podpora revitalizace rybníčku

Celkem

33  (16,5 %)

132 (66%)

35 (17,5%)

200 BJ

Varianta 1 – nové trasy chodníků, přístupové cesty pro IZS, úprava sportoviště a dětského hřiště, rozšíření kolmého parkování před domem 705/9, nová zeleň, umístění kontejnerů,

Varianta 2 - dále představuje úpravu místní komunikace před garážemi a vznik nových kolmých parkovacích míst, příjezd pro hasičskou techniku a jiné řešení příjezdu pro IZS domu č. 708/15. (red)

Poslat nový komentář