Řidičský průkaz bude možné vyměnit kdekoliv. Od července

Řidičský průkaz bude možné vyměnit kdekoliv. Od července
ilustrační foto

Ministerstvo dopravy oznámilo změnu, po které řidiči dlouho volají. Motoristé si od července budou moci zažádat o nový řidičský průkaz na jakémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností. Odpadá tak nutnost cestovat do místa trvalého bydliště.

„Od července dojde k částečnému rozvolnění místní příslušnosti také v oblasti řidičských průkazů. Motoristé tak budou mít možnost žádat o vydání, případně o výměnu řidičského průkazu na jakémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Při podání žádosti o řidičský průkaz zároveň žadatelé nebudou předkládat papírovou fotografii,“ potvrdil ministr dopravy Dan Ťok.

Nově také nebude zapotřebí nosit s sebou papírovou fotografii. Úředníci budou pořizovat fotografie digitální, obdobně jako je tomu v případě občanských průkazů, nebo si ji úředníci stáhnou z jiných registrů.

Pro držitele mezinárodních řidičských průkazů ale povinnost předkládat papírovou fotografii zůstává. U těchto průkazů totiž dochází k jejímu fyzickému vylepení přímo do průkazu. Změn přichystalo ministerstvo dopravy pro řidiče mnohem více.

Standardní výměna dokladu s končící platností bude i nadále zdarma. Poplatek v případě žádosti o nový řidičský průkaz se ale zvýší na 200 korun ze současných padesáti, a to jak při vydání prvního řidičského průkazu, tak dále i v případě vydání řidičského průkazu z důvodu ztráty, odcizení, rozšíření řidičského oprávnění, změny údajů a podobně.

Na řidičských průkazech se již také nebude uvádět místo trvalého bydliště. V případě změny adresy nebudou tedy motoristé muset doklad měnit. Řadu dalších úkonů budou ale muset motoristé provádět i nadále v místě svého trvalého bydliště. Jde například o zrušení podmínění nebo omezení řidičského oprávnění, vrácení řidičského oprávnění, odevzdání řidičského průkazu a odnětí či pozastavení řidičského oprávnění. (Zdroj MDČR)

Poslat nový komentář