Ovocné sady Velkého Kosíře budou zachráněny! Pomůžete?

Ovocné sady Velkého Kosíře budou zachráněny! Pomůžete?
ilustrační foto
Další fotky: 
Ovocné sady Velkého Kosíře budou zachráněny! Pomůžete?

Prostějovští ochránci přírody, regionální sdružení Iris, se pustí do obnovy dávno zapomenutých sadů na Velkém Kosíři. Pomohou peníze z České obchodní banky a Nadace VIA. Sdružení totiž uspělo v „souboji“ celkem třiadvaceti projektů, podaných do takzvaných Velkých komunitních grantů.

„Před námi teď leží nelehký, ale doufáme, že záslužný úkol. Hledáme zájemce, kteří rozumí ovocným stromům, zajímají se o ovocné sady, chtěli by se zapojit do péče a obnovy starého, zanedbaného sadu či nám pomohli s odborným ošetřením usychajících starých třešní, švestek nebo jabloní. Potřebujeme lidi, kteří ještě pamatují staré krajové odrůdy ovocných stromů, ať už na Kosíři, anebo třeba v okolních obcích. Společně se všemi, které by lákalo se do projektu zapojit, chceme postupně a po částech starý sad zachránit,“ nastínila první kroky šéfka sdružení Iris Eva Zatloukalová. A o který sad se jedná? Leží při značené turistické cestě vedoucí z Čelechovic na Hané dál na Kosíř, nachází se u něj třetí zastavení naučné stezky, naproti je chata Mysliveckého sdružení ze Slatinek. V mapách nese název Oulehle, ale místní mu neřeknou jinak než „Na Posranci“.

„Postupně chceme zarůstající sad prořezat, vyřezat velkou část vzrostlých a velmi hustých křovin, odstranit některé náletové dřeviny - osiky, duby smrky, borovice, které dávno přerostly původní ovocné stromy a ubírají jim světlo i vláhu. U ovocných stromů musíme rozhodnout, které mají ještě šanci na záchranu, ty odborně ošetřit. Neperspektivní stromy z velké části, ale postupně během několika let, vyřezat a nahradit je sazenicemi regionálních odrůd. Některá torza odumřelých třešní ponecháme na místě jako biotop pro živočichy, ať už je to hmyz vyžadující takzvané mrtvé dřevo, anebo ptáci či netopýři, sídlící v jejich dutinách,“ popsala Zatloukalová.

První akce v sadu určené pro veřejnost proběhnou již tuto sobotu. Sraz je v Čelechovicích na Hané v 9,45 hodin na vlakovém nádraží.

„Jde o úvodní vycházku sadem s odborníky. Při ní si vyslechneme informace o historii sadu, o rostlinách a zástupcích hmyzu, kteří tady žijí. Seznámíme se starými krajovými odrůdami, jež se na Kosíři kdysi pěstovaly. Na závěr vycházky chvíli posedíme u „kulatého stolu“, ochutnáme ovocné dobroty a prodiskutujeme, jaké zásahy tento zanikající sad potřebuje ke své obnově, a naplánujeme některou ze záchranných misí. Na tuto akci pak naváže, v sobotu 3. srpna, takzvané "Starodávné kosení", tedy ne technikou ale klasickou kosou,“ naplánovala Zatloukalová. (kaa)

Ilustrační foto: IRIS

Poslat nový komentář