Město vyhlásí zadávací řízení na Senior taxi!

Město vyhlásí zadávací řízení na Senior taxi!
ilustrační foto

Současnému dodavateli končí smlouva, proto je třeba vyhlásit další zadávací řízení. Předmětem zakázky je poskytování služby SENIOR TAXI v Prostějově na období dvou let – od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019.

„Konkrétně se jedná se o zvýhodněnou přepravu občanů města Prostějova – seniorů ve věku 65 let a starších, na určená přepravní místa v rámci katastrálního území města Prostějova a jeho městských částí. Konkrétně jde o trasy do nemocnice, polikliniku, ordinace obvodních a odborných lékařů, náměstí T. G. Masaryka na úřady, pobočky České pošty, hřbitovy a zařízení poskytovatelů registrovaných sociálních služeb. Jízdy budou uskutečňovány v pracovních dnech v době od 6.30 do 15.30 hodin,“ vyjmenoval náměstek primátorky Pavel Smetana. Dle jeho slov je o tuto službu zájem a lidé ji hojně využívají. 

„Oslovovat budeme tři možné dodavatele. Firmu, která v současnosti službu provádí a další dva subjekty. Nabídky budou hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti. Posuzovat se bude cena za jeden kilometr jízdy, kvalita a přístupnost objednávkového systému,“ dodal vedoucí Odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova Jaroslav Svozil.

Jde o zakázku malého rozsahu na službu zadávanou formou zveřejnění zadávací dokumentace na profilu zadavatele a zaslání Výzvy k podání nabídek vybraným možným dodavatelům. Použití elektronické aukce vzhledem k charakteru možných dodavatelů zakázky nebude využito. (Zdroj MMPv)

 

Poslat nový komentář