Smlouva pro Senior taxi na léta 2017 -2019 je podepsána

Smlouva pro Senior taxi na léta 2017 -2019 je podepsána
ilustrační foto MMP

Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění služby Senior taxi v Prostějově v letech 2017-2019 bude zajišťovat firma ROSI LOGISTIK s.r.o., Ostrava (pozn. redakce: dříve Komfort Logistik s. r. o., Ostrava). Lidé jsou s poskytovatelem služby a se službou jako takovou spokojeni. 

„Nemáme tedy žádný důvod rušit ani službu, ani měnit firmu, která Senior taxi provozuje. Poskytovatelem služby bude firma ROSI LOGISTIK s.r.o., Ostrava. Jedná se o stejného poskytovatele služby jako v předchozím období – pouze byla vyčleněna služba Senior taxi pod samostatnou firmu (pozn. redakce: poskytovatel v současnosti zajišťuje službu ve více městech). Smlouva se stávajícím provozovatelem bude prodloužena za shodných podmínek realizace a za shodného způsobu financování,“ uvedl náměstek primátorky Pavel Smetana s tím, že cena za 1 km byla smluvně stanovena ve výši 21 Kč/km včetně DPH.

Od poloviny roku 2016, v důsledku nárůstu zájmu seniorů, zapojil poskytovatel služby druhý automobil. Zájem o službu ze strany seniorů stále roste a v současnosti jsou oba automobily plně využity. Pro další období se s dalším navýšením počtu automobilů nepočítá. (red)

 

Poslat nový komentář