Pozor na silný vítr, varují hasiči

Pozor na silný vítr, varují hasiči
ilustrační foto HZS

 

Meteorologové vydali výstrahu před silným větrem, který má od 24. prosince od tří ráno do 26. prosince do 12 hodin vát v Olomouckém kraji.

Rady, co dělat při silném větru:

* Uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku

* Nezdržujte se v blízkosti větších stromů

* Ve městě omezte pohyb kolem vyšších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny (tašky, plechy)

* Dávejte pozor na možnost pádu elektrického vedení

* Za jízdy autem snižte přiměřeně rychlost nebo zastavte (větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné a hrozí také zvýšené nebezpeční střetu s překážkou na silnici)

* Schovejte se v budově s nenarušenou statikou.

* Nechoďte do lesa

* Sledujte vývoj situace ve sdělovacích prostředcích

* Připravte si k dispozici baterku, svíčku, případně rádio na baterky pro případ výpadku proudu

* Respektujte informace Českého hydrometeorologického ústavu, které uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích hromadných sdělovacích prostředků (rozhlas a televize) nebo orgánů obce

* Nepodceňujte předpovídanou situaci a nepřeceňujte vlastní síly, schopnosti a možnosti

* Nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy

* Varujte ostatní osoby ve svém nejbližším okolí, nezapomeňte na neslyšící a jinak postižené osoby

* Pomáhejte sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem

* Připravte si materiál na zajištění oken a dveří

* Odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty, které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí (truhlíky, květináče, zahradní nábytek atd.)

* Uvědomte si, že siréna Vás informuje o hrozícím nebezpečí

* Pokud je váš život, zdraví popř. majetek v bezprostředním ohrožení, volejte hasiče na číslo 112 nebo 150

Pokud vítr spáchá na vašem majetku velké škody, důležité je důkladně zdokumentovat a co nejdříve pojistnou událost oznámit příslušné pojišťovně.

Silný vítr potrápil náš kraj už v neděli 22. a v pondělí 23. prosince. Hasiči zasahovali u patnácti událostí, kdy odstraňovali spadlé stromy z komunikací a železničních tratí. Při událostech nebyl nikdo zraněn. Nejvíce událostí řešili hasiči na Prostějovsku. (red)

Poslat nový komentář