I v Prostějově se slavil 24. duben jako svátek skautů a skautek!

I v Prostějově se slavil 24. duben jako svátek skautů a skautek!
Foto Skauti Prostějov

V úterý 24. dubna, na sv. Jiří, slaví skauti a skautky každoročně svůj svátek. Svatý Jiří, který symbolizuje boj dobra proti zlu, je patronem skautů již více než sto let. V Prostějově skauti využili nové sochy Jiřího Wolkra a společně se vyfotili.

Symbolické není jen Wolkerovo křestní jméno, ale i fakt, že Jiřík byl první prostějovský skaut. Již v roce 1916 se zúčastnil tábora vedeného zakladatelem českého skautingu, A. B. Svojsíkem.

U nové sochy Jiřího Wolkera se sešli zástupci všech tří skautských středisek z Prostějova, skautského střediska z Konice a také skautského vodáckého přístavu z Vrbátek. (red)

Poslat nový komentář