Vláda podpořila alternativní předškolní zařízení

Vláda podpořila alternativní předškolní zařízení
ilustrační foto ber

 

Už počátkem proběhlo první letošní jednání vlády. Politici na něm mimo jiné schválili návrh zákona, který podporuje rozvoj alternativních předškolních zařízení. Lidově řečeno, firemní jesle se vrací do hry.

Záměrem návrhu je vytvořit nástroj služby hlídání a péče o dítě prostřednictvím tzv. dětské skupiny a usnadnění participace rodičů s malými dětmi na trhu práce. Návrh by měl zároveň přispět ke sladění pracovního a osobního života této cílové skupiny. „Tento zákon je zapotřebí jak z hlediska požadavků Evropské komise, tak proto, že v ČR je fatální nedostatek jakýchkoliv zařízení do tří let věku dítěte,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí František Koníček.

Návrh počítá s tím, že zaměstnavatelé by mohli náklady vynaložené na zajištění služby péče o děti svých zaměstnanců uplatnit jako daňově uznatelné náklady. Předpis dále navrhuje vytvoření podpory v podobě slevy na dani. (red)

Poslat nový komentář