Nikdo si nevšiml závažné informace ohledně územního plánu Smržic!

Nikdo si nevšiml závažné informace ohledně územního plánu Smržic!
Foto PvNovinky.cz
Další fotky: 
Nikdo si nevšiml závažné informace ohledně územního plánu Smržic!
Nikdo si nevšiml závažné informace ohledně územního plánu Smržic!
Nikdo si nevšiml závažné informace ohledně územního plánu Smržic!

 

Čtvrteční veřejné projednávání návrhu územního plánu se ve Smržicích neslo ve znamení vysvětlování. Nikdo ze stovky přítomných občanů ale nepostřehl, nebo nevěnoval pozornost závažné informaci. Tu hned na začátku jednání pronesla Jana Římská z  odboru územního plánování Magistrátu města Prostějov. Jeden z dotčených orgánů  vyslovil k návrhu záporné stanovisko.

„Na základě  záporného stanoviska jednoho z dotčených orgánů, které se k návrhu územního plánu vyjadřují, bude muset být provedena podstatná oprava. Vše se tedy bude projednávat znovu,“ uvedla Římská.

Občané i další zainteresovaní ale podle jejích slov mohou i nadále podávat námitky, stanoviska a připomínky k projednávanému návrhu a to do  sedmi dnů od veřejného projednávání.

Jak PvNovinkám potvrdili někteří zastupitelé Smržic, záporné stanovisko vydal Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Podle neoficiálního vyjádření  jednoho z pracovníků, který si nepřál být jmenován, odbor má zásadní námitky proti výstavbě rodinných domů v blízkosti vodních zdrojů. To jsou v případě Smržic mimo jiné pozemky patřící synu starostky Hany Lebedové Tomášovi.

Lidé ale poslouchat nechtějí.  „Na to,  co zástupkyně odboru územního plánování sdělila hned na začátku, že jde o záporné stanovisko, které celou situaci mění, nereagoval nikdo. Nikdo z té stovky lidí se nezeptal, kdo a co zamítl,“ sdělil PvNovinkám jeden ze zastupitelů.

Vášně ve Smržicích tak snad utichnou až se zveřejněním rozhodnutí o dalším projednávání přepracovaného návrhu nového územního plánu.

Do doby, než bude schválen nový územní plán Smržic, platí stávající z roku 2002 se změnami z roku 2010. (ber)

 

 

Poslat nový komentář