Na Prostějovsku chybí zařízení pro mentálně postižené ženy, říká Rašková

Na Prostějovsku chybí zařízení pro mentálně postižené ženy, říká Rašková
ilustrační foto

 

Rada města na schůzi konané 4. února 2014 schválila Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Prostějově pro období let 2014 - 2016.

Materiál se podrobně zabývá rozsahem sociálních služeb, jejich nabídkami a aktuálními požadavky ve spolupráci poskytovatelů, uživatelů a vedení města. Zpracovává se aktuálně každé dva roky. "Potřebné sociální služby ve městě máme, jejich síť je dostatečná, takže základním úkolem je udržet rozsah komplexní nabídky," řekla Alena Rašková, náměstkyně primátora.

Potřeby, jež vyplynuly v minulém období, jsou splněny. "Jednalo se o zajištění chráněného bydlení pro handicapované osoby, jejichž rodiče jsou už v důchodovém věku a nemají sílu se o ně starat," vysvětlila náměstkyně Rašková. Zařízení pro osoby mentálně postižené vzniká ve Vrahovicích, město se postaralo o přístřeší pro osamělého rodiče s dětmi, ve městě existuje odlehčovací služba. Plán rozvoje sociálních služeb město zpracovává pro Prostějov. "Ve výhledu vidím příležitost v zajištění zařízení pro dospělé osoby mentálně postižené, jakým je Ústav sociálně péče v Nezamyslicích pro muže. Pro ženy takové zařízení v regionu není," dodala Alena Rašková. (red)

Poslat nový komentář