Dotaci na památky polkne sokolovna

Dotaci na památky polkne sokolovna
Foto Sokol.cz

 

Dvousettisícovou dotaci ze státního rozpočtu na regeneraci městské památkové zóny navrhla rada města rozdělit mezi TJ Sokol I a na drobné opravy zámku a radnice. Navrhla i odpustit pokuty za pozdní vyúčtování příspěvků na obnovu kulturních památek, které město poskytlo právě Sokolům a  Českomoravské provincii Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - Milosrdných bratří.

 

Z rozpočtu města v roce 2013 šlo na obnovu kulturních památek 400 tisíc korun. Milosrdní bratři obdrželi tři sta tisíc na restaurování fresek v kostele sv. Jana Nepomuckého. TJ Sokol I využil stotisícovou dotaci na opravu sokolovny. "Ani jeden z žadatelů nesplnil podmínku vyúčtování veřejné finanční podpory do 15. července, oba se zpozdili o několik dní kvůli zdržení rekonstrukčních prací. Dnes je vše v pořádku, proto navrhujeme zastupitelstvu, aby schválilo prominutí sankce vyplývající z nedodržení termínu," vysvětlil vstřícný krok rady města Jiří Pospíšil, první náměstek primátora.(red)

 

Poslat nový komentář