Antimonopolní úřad se vyjádřil ke smlouvám s Manthellanem

Antimonopolní úřad se vyjádřil ke smlouvám s Manthellanem
ilustrační foto

Město Prostějov obdrželo vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k podnětu na přezkum postupu při uzavření smlouvy o smlouvách budoucích mezi městem a společností MANTHELLAN. 

„Úřad si od nás vyžádal veškerou dokumentaci pořízenou v souvislosti s nájmem a případným následným prodejem městských nemovitostí společnosti MANTHELLAN. Nezjistil žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že by město Prostějov postupovalo při uzavření smlouvy v rozporu se zákonem. Z tohoto důvodu neshledal ani žádné důvody pro zahájení správního řízení z moci úřední,“ citoval z oficiálního vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil.

V průběhu dvou měsíců je to tak již druhé úřední stanovisko, které v této věci město obdrželo. V březnu letošního roku přišlo obdobné vyjádření ministerstva vnitra, které taktéž neshledalo v postupu města rozpor se zákonem.

„Obě tato vyjádření jsou pro nás velmi důležitá a jsme rádi, že se opět potvrdilo, že celý proces byl v souladu s platnou legislativou,“ uzavřel Pospíšil.

(gab)

Poslat nový komentář