Velikonoční trhy v Prostějově. Město nabízí stánky

Velikonoční trhy v Prostějově. Město nabízí stánky
ilustrační foto MMP

Statutární město Prostějov oznamuje záměr pronájmu dřevěných prodejních stánků na velikonočních trzích na náměstí T. G. Masaryka v termínu 24. 3. 2018 – 29. 3. 2018. Výběrová komise bude z došlých přihlášek vybírat prodejce pro účast na velikonočních trzích.

Kritéria výběru budou následující:

1. podání žádosti (přihlášky) ve stanoveném termínu,

2. prodej velikonočního sortimentu,

3. prodej ručně vyrobeného zboží,

4. kvalita nabízeného sortimentu,

5. pestrost nabízeného sortimentu.

Prodejci vybraní výběrovou komisí budou následně kontaktováni s organizačními pokyny k prodeji.

Přihlášku je třeba vyplnit čitelně a zaslat na adresu Statutární město Prostějov, OŠKS, oddělení DUHA Kulturní klub u hradeb, nám T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov nebo na e-mail: posta@prostejov.eu, případně doručit osobně na podatelnu Magistrátu města Prostějova.

Termín uzávěrky přihlášek: 2. 3. 2018

Přihláška ke stažení zde případně je možno ji vyzvednout na Odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Prostějova, oddělení DUHA kulturní klub u hradeb, v budově Školní 4. (red)

Komentáře

A jako vrchol oslav snese Rašková obří vejce.

Poslat nový komentář