Prostějovsko přišlo za první čtvrtletí 2012 o 102 obyvatel

Počet nově narozených občánků nemůže nepříznivý trend zvrátit. Ilustrační foto
Počet nově narozených občánků nemůže nepříznivý trend zvrátit. Ilustrační foto

Trend poklesu obyvatel spojený s převahou počtu zemřelých nad narozenými zasáhl většinu území České republiky. Nevyhnul se ani okresu Prostějov.

Čísla zveřejnil Český statistický úřad. K nárůstu počtu obyvatel za první čtvrtletí letošního roku došlo pouze v krajích Středočeském, Hl. m. Praze, Jihomoravském a Plzeňském. Ve většině krajů došlo za první tři měsíce roku 2012 k opačnému trendu, a to k poklesu počtu jejich obyvatel. Podle předběžných bilancí o své obyvatele přišel také Olomoucký kraj, a to o 558 osob. O nejvíce obyvatel přišel okres Šumperk (192), následován Přerovem (137), Jeseníkem (122), Prostějovem (102) a Olomoucí (4).

Prostějovsko mělo k 31. březnu 2012 109.437 obyvatel, z toho 53.332 mužů a 56.105 žen. Na pokles počtu obyvatel v našem okrese měl vliv jak vyšší počet vystěhovalých nad přistěhovalými (-41), tak i převaha zemřelých nad narozenými (-61). 

(red)

Poslat nový komentář