Uničovský Unex opravil velkostroj. Váží jako 31 letounů Boeing 737

Uničovský Unex opravil velkostroj. Váží jako 31 letounů Boeing 737
Foto Unex

Strojírensko-metalurgická společnost UNEX Uničov předala po celkové opravě a modernizaci zpět do provozu velkostroj KU 800/12, který pracuje ve hnědouhelném lomu Jiří ve Vintířově na Sokolovsku. Těžební společnost Sokolovská uhelná zde i s jeho pomocí ročně vytěží kolem 6,5 milionů tun uhlí. Oprava si vyžádala 235 tisíc hodin práce a trvala 14 měsíců. 

Velkostrojů řady KU 800 bylo v Uničově vyrobeno celkem jednadvacet, přičemž deset z nich je ještě stále v provozu jak v České republice, tak také v Rusku a na Ukrajině", říká projektant Petr Hlaváč, který vedl opravu a modernizaci KU 800/12. "Jde o spolehlivé stroje, které odvádějí při povrchové těžbě pořádný kus práce. Stroj, který má za sebou třicet let těžby a který jsme pro Sokolovskou uhelnou modernizovali, bude i nadále pracovat až do roku 2035, tzn. po celou dobu, kdy bude těžba v lomu Jiří probíhat.“  Velkostroj KU 800/12 prošel poslední generální opravou v roce 1996, v roce 2003 se rekonstruovala špička stroje. Za posledních dvacet let narýpal 169 754 651 m3 skrývky.  „Oprava KU 800/12 si vyžádala cca 235 tisíc hodin práce specialistů obou spolupracujících společností. V jednu chvíli na stroji pracovalo až 108 pracovníků. Mimo jiné bylo položeno 78 625 metrů nových kabelů, nebo bylo speciálně odlito 1 600 ok pro válečky dopravních linek. Na subdodávkách technologií nebo produktů se podílelo celkem 45 firem,“ popisuje Hlaváč. „Při rekonstrukci manipulujeme s díly, které samy o sobě váží často i desítky tun". 

Velkostroje KU 800 z Uničovských strojíren (dnes UNEX) patří k největším samohybným strojům, které kdy byly člověkem vyrobeny. Délka v ose je přes 170 metrů, výška 52 metrů. Koleso rýpadla má průměr 12,6 metru a je osazené 15 korečky o obsahu 1 000 litrů. Hmotnost se pohybuje okolo 4 400 tun, což odpovídá např. 131 letadlům typu Boeing 737. I s touto hmotností je stroj schopen samostatného pohybu: na speciálních ližinách udělá za minutu jeden krok tři metry dlouhý. (Zdroj unex.cz)

 

Poslat nový komentář