SZPI varuje. Na trhu se vyskytuje med s falešnými doklady!

SZPI varuje. Na trhu se vyskytuje med s falešnými doklady!
Foto zdroj SZPI, Potraviny na pranýři

Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) ve spolupráci s Policií ČR aktuálně zajistili zásilku nevyhovujícího medu určeného pro tržní síť. Tento med byl na etiketě označen neexistujícím výrobcem a ke zboží byl připojen paragon – daňový doklad – uvádějící nepravdivé IČO, název firmy a adresu výrobce, respektive uváděl údaje neexistujícího subjektu.

U předmětné zajištěné zásilky medu inspektoři zjistili následující nepravdivé údaje:

na etiketě spotřebitelského balení (sklenici) medu:

výrobce: Český med, Valašské meziříčí, Česká republika

na daňovém dokladu

dodavatel: ČESKÝ MED, Bezručova 24, Valašské Meziříčí

IČO: 66347128

(tento subjekt neexistuje)

Z dalších skutečností známých SZPI je patrné, že pachatel pokoušející se na trhu udat med neznámého původu, využívá nejen fiktivní údaje, ale zneužívá i údaje existujících společností zabývajících se výrobou a prodejem medu a klamavě jimi opatřuje průvodní dokumentaci k medům neznámého původu.

Inspektoři ze zajištěné zásilky odebrali vzorky pro analýzu v laboratoři. U již dříve odebraných vzorků výsledky rozborů prokázaly, že tyto medy jsou nevyhovující v parametrech aktivita diastázy, sacharóza a HMF, prokazují tak falšování a porušení jakostních parametrů medu.

"SZPI důrazně doporučuje všem prodejcům a obchodníkům s medem, aby věnovali zvýšenou pozornost autenticitě původu tohoto sortimentu, a to včetně ověřování autenticity zboží přímo u výrobců nebo dodavatelů medu. V případě pochybností ohledně původu medu nebo při nestandardních a podezřelých praktikách na straně dodavatelů se mohou prodejci obrátit přímo na SZPI. Dosud prokázané případy inspekce zaznamenala na území Jihomoravského kraje," uvedl mluvčí inspekce Pavel Kopřiva. (Zdroj SZPI)

Poslat nový komentář