Brusel

Chcete na stáž do Bruselu? Přihlaste se na Kraji!

ilustrační foto Ol. kraj

 

Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu přivítalo na počátku března několik mladých lidí z regionu, kteří byli přijati na pracovní stáž do institucí a poradních orgánů Evropské unie v několika zemích. Evropská unie (EU) má spuštěn program odborných stáží, díky nimž se mladí absolventi z jednotlivých členských států dostanou například do Evropské komise nebo Evropského parlamentu.

Stážisté jsou zařazeni na oddělení a pracují spolu se stálými zaměstnanci na všech tématech, kterými se daná instituce zabývá. Věnují se tedy zejména přípravě nové legislativy, komunitárním programům nebo překladům odborných textů.

Stoletá dáma navštíví na konci února Brusel

ilustrační foto

 

Statutární město Prostějov připravilo k výročí radnice výstavu fotografií, která bude k vidění v reprezentačních prostorách Zastoupení Olomouckého kraje při EU v Bruselu. Výstava fotografií Stoletá dáma bude ve středu 25. 2. 2015 slavnostně zahájena v sídle Zastoupení Olomouckého kraje při EU v Bruselu. 

Výstava byla připravena ve spolupráci Olomouckého kraje a statutárního města Prostějova. K vidění budou fotografie radnice v Prostějově, které připomenou stoleté výročí od dokončení budovy radnice, letecké snímky města a fotografie z oslav výročí, které probíhaly v minulém roce.

Vyfoťte si zájezd do Bruselu!

ilustrační foto plakát

 

V pondělí 12. ledna 2015 byla zahájena fotografická soutěž pro studenty středních škol a gymnázií s názvem Europe4You. Soutěž připravilo zájmové sdružení OK4EU, které zastupuje Olomoucký kraj při EU ve spolupráci s europoslancem Tomášem Zdechovským a Europe Direct Olomouc.

Studenti mohou soutěžit ve dvou kategoriích: Občanství EU (Jaké příležitosti v oblasti cestování, vzdělávání či zaměstnání mi přineslo občanství EU?) a Dědictví Evropy (Co je Evropa? Jaké má společné tradice? (Co národy, členské státy spojuje/rozděluje?). Soutěží se o hodnotné ceny, první tři soutěžící v každé kategorii získají zájezd do Bruselu spojený s návštěvou evropských institucí, fotoaparát, USB disk, knihy či dárkové předměty. Soutěžní fotografie budou přijímány na email: soutez@ok4eu.cz do pátku 20. 3. 2015 v 12:00, kdy bude soutěž ukončena.

Prostějov se bude prezentovat v Bruselu

ilustrační foto krajeveu.cz

 

Rada města schválila pořádání výstavy s tématikou představení města Prostějova a 100 let prostějovské radnice ve dnech 25. – 26. 2. 2015 v Bruselu.

Pro účely výstavy budou využity prostory sdružení OK4EU, jehož je město Prostějov členem a s jehož spoluprací bude výstava uspořádána. „Právě skončené oslavy 100 let prostějovské radnice jsou velmi vhodným tématem prezentace města v zahraničí. Záštitu nad výstavou přislíbila převzít europoslankyně Olga Sehnalová,“ uvedl náměstek primátora Jiří Pospíšil. Vystaveno bude celkem 20 panelů formátu A2 s fotografiemi prostějovské radnice a oslav 100. výročí její dostavby. Jeden zvláštní panel formátu A3 bude určen průvodnímu slovu k výstavě v českém a anglickém jazyce.