elektrická energie

Pozor! Kde nepůjde proud?

ilustrační foto

Informujeme tímto o odstávkách dodávek elektrické energie. 

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude dne 20. 8.2018 od 7:30 do 15:30 hodin přerušena dodávka elektrické energie v oblasti: Vrahovice - Čechůvky od č. 56 a 25 po konec obce směr Kralice na Hané.

Pozor, kde nepůjde proud?

ilustrační foto nasepenize.cz

Magistrát města Prostějova upozorňuje na omezení dodávek elektřiny. Důvodem jsou práce na distribuční soustavě.

Dne 7. 5. 2018 od 7:30 do 15:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie v oblasti: celá ul. Za humny (směr hřbitov) s č. 137, 140, 143.

Dne 3. 5. 2018 od 7:30 do 15:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie v oblasti: ul. Vápenice od č. 1 - 23 

Pro případné další informace volejte E.ON PORUCHOVOU LINKU 800 22 55 77 nebo navštivte webové stránky www.eon.cz . (red)

Pozor! Kde nepůjde elektrický proud?

ilustrační foto

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - údržbových a revizních prací - bude dne 3. 10. 2017 od 7:30 do 15:30 hodin přerušena dodávka elektrické energie. Jedná se o oblast ulice Šárka č. 32 - 42, a to včetně kotelny.

Pro případné další informace volejte E.ON poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon.cz. (red)

Prostějov v noci zaskočila tma! Proč nešel elektrický proud?

ilustrační foto blog, internet

Včera, tedy v neděli 30.7., kolem 22:30 ochromila Prostějov tma. Na její důvod se redakce zeptala společnosti E.ON.

"Šlo o vysoko-napěťovou poruchu sedmnácti transformátorů. Její odstranění trvalo kolem dvou hodin," sdělil nám informační servis. (red)

 

Pozor, kde nepůjde proud?

ilustrační foto

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude dne 10. července 2017 od 7:30 do 11 hodin vypnut  elektrický proud. 

Odstávka se týká Prostějova. "Vypnutá bude ulice Rumunská od čísla 25 a 30 (mimo číslo 24, 36) po ZŠ Dr. Horáka včetně, ulice Dr. Horáka - obchodní centrum, ZŠ, číslo 19a - číslo 30, " upozorňuje EON. (red)

Pozor! Kde nepůjde proud?

ilustrační foto

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude dne 26. 6. 2017 od 7:30 do 15:30 hodin vypnut proud.  

Odstávka se tentokrát týká Prostějova. "Vypnutá bude ulice Lomená, ul. Krapkova s parc. č. 6021/54 a 6021/55," upozorňuje EON. (red)

 

 

Pozor! Kde nepůjde proud?

ilustrační foto

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude dne 12.04.2017 od 07:30 do 11 hodin vypnut proud.  

Odstávka se týká přímo města Prostějova. "Vypnutá bude ulice Puškinova (mimo čísla sedmnáct), Spitznerova, jednostranně ulice Dvořákova od čísla 2 po číslo 16, ulice Šárka od čísla 9 po číslo 29, oboustranně ulice Jezdecká od čísla 6A a 17 po ulici Šárka, " upozorňuje EON. (red)

 

Pozor! Kde nepůjde proud?

ilustrační foto

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude dne 6.2.2017 od 07:30 do 12:00 hodin vypnut proud. 

Odstávka se tentokrát týká Domamyslic. "Vypnutá bude Domamyslická od čísla 90 a 45 po číslo 98 a 57 včetně ulice po číslo 51 a 53, ulice Žitná od čísla 14 po číslo 22, pekárna, číslo 21 (obchod), dále celé ulice Na Splávku, V Loučkách, Za Humny číslo 5-10," upozorňuje EON. (red)

 

 

 

Pozor! Kde nepůjde proud?

ilustrační foto internet

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude dne 31.01.2017 od 7:30 do 15:00 hodin vypnut proud. 

Odstávka se tentokrát týká téměř středu Prostějova. "Vypnutá bude jednostranně ulice Mlýnská od čísla 12 po číslo 36a včetně placeného parkoviště /mimo čísla 36/," upozorňuje EON. (red)

 

Pozor! Kde zítra nepůjde proud?

ilustrační foto

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude 7. prosince 2016 přerušena dodávka elektrické energie v době od 7,30 do 13,30 hodin.  

Odstávka se tentokrát týká Prostějova - Čechovic. "Vypnutá oblast se týká části lokality nové RD "Nové Domamyslice" s parelními čísly 212/4 - 212/7, 212/12 - 212/14 (k.ú. Čechovice)," upozorňuje EON. (red)