Galva

Kauza Galva je definitivně u konce

ilustrační foto znak Mubea

 

Do konce roku 2014 byly na katastru nemovitostí vymazány všechny zástavy, které blokovaly nakládání s pozemky po neuskutečněném projektu firmy Galva v průmyslové zóně. K 30. červnu firma městu zaplatila smluvní pokutu a letitou kauzu definitivně ukončila. 

„Firma splnila všechny části dohody a k 30. červnu složila na účet města smluvní pokutu ve výši 600 tisíc korun,“ sdělilo vedení města na tiskové konferenci. Vrácené pozemky Prostějov prodal společnosti Mubea. Ta na nich bude realizovat výstavbu nového výrobního areálu, který přinese Prostějovu stovky nových pracovních míst. (ber)

Dobrá zpráva! Pozemky po Galvě jsou volné

ilustrační foto iprostejov.cz

 

Do konce roku 2014 byly na katastru nemovitostí vymazány všechny zástavy, které blokovaly nakládání s pozemky po neuskutečněném projektu firmy Galva v průmyslové zóně. Pozemky tak město Prostějov může prodat novému zájemci, firmě Mubea. 

Nyní již nic nebrání tomu, aby předmětné pozemky mohlo město prodat společnosti Mubea v souvislosti s jejím projektem na výstavbu nového výrobního areálu, který přinese Prostějovu stovky nových pracovních míst. "Věřím, že podobným způsobem skončí další zbytečné spory se subjekty, které podle stanovených smluvních podmínek nesplnily realizaci staveb v termínu na pozemcích, které jim město prodalo,“ uvedl náměstek primátora Jiří Pospíšil. Narážel tak na dlouhotrvající spor mezi městem a firmou Remostav, která měla postavit areál na pozemku v lokalitě za novou nemocnicí.

Je to definitivní, Mubea nabídne dalších 500 pracovních míst!

ilustrační foto

 

Smlouva mezi městem Prostějov a firmou Mubea je podepsána. Společnost získala více než 70 tisíc metrů čtverečních pozemků, na kterých hodlá vytvořit výrobní centrum světového významu.

К současným 932 zaměstnancům přibude dalších pět set. Začátek výstavby nového výrobního areálu je v plánu během roku 2015 a uvedení do provozu se předpokládá v průběhu roku 2017. Společnost MUBEA patří k celosvětovým leaderům v oblasti odlehčených konstrukcí pro automobily, jméno společnosti je synonymem pro špičkovou kvalitu a mezi její zákazníky patří všichni významní světoví výrobci automobilů. Má po celém světě 28 závodů, z nichž se po realizaci investice Prostějov stane největším. (red)

Pozemky Galvy koupí Mubea

ilustrační foto firmy.cz

 

Na svém posledním zasedání odklepli zastupitelé další z problematických kauz. Pozemek o výměře 9,5 tisíce m2 z vlastnictví společnosti Galva přejdou do vlastnictví společnosti Mubea. Město se smlouvou vzdalo předkupního práva a také části pokuty, kterou po Galvě vymáhalo.

Pokud vše projde katastrem, pozemky by měly být v polovině příštího roku přepsány firmě Mubea. Galva pak městu zaplatí polovinu smluvní pokuty, minimálně ale 600 tisíc korun.

Galva koupila pozemky v srpnu roku 2006 s tím, že na nich vybuduje nový provoz. Stavbu ale kvůli nedostatku finančních prostředků nerealizovala. (ber)

Jednali jsme v dobré víře, zaznělo na zastupitelstvu

ilustrační foto archiv

 

Hned dvě nevýhodné smlouvy,  které Prostějov uzavřel při koupi pozemků, projednávalo úterní zastupitelstvo. Zatímco v případě Modřanské potrubní zřejmě dojde v nejbližší době k dohodě a vrácení pozemků, u firmy Galva městu nezbude než počkat s konečným rozhodnutím na vyjádření soudu.

 

Modřanská potrubní

Prominutí smluvní pokuty pro Galvu? Vyřazeno z jednání zastupitelů

ilustrační foto

Zastupitelé se na dnešním mimořádném jednání měli mimo jiné zabývat změnou podmínek kupní smlouvy a prominutím smluvní pokuty pro firmu Galva. Ta v průmyslové zóně před sedmi lety od města koupila pozemek s tím, že postaví výrobní halu. Doposud je ale parcela prázdná. Primátor navrhnul tento bod programu stáhnout z jednání.

Další prověřování. To je důvod stažení jednacího bodu "Galva" z programu zastupitelstva. Přestože ještě nedávno magistrát deklaroval, že obě strany našly společné řešení a dohodly se na přijatelných podmínkách, je jasné, že diskuze budou dál pokračovat.

Zastupitelé se zítra sejdou na mimořádném jednání – o čem bude řeč?

ilustrační foto

Zastupitelé města se zase po čase sejdou na společném jednání, aby rozhodli o několika bodech. Na pořadu dne mají jak řešení cyklostezek, tak kamerový systém města nebo třeba prominutí smluvní pokuty firmě Galva.

Hned na začátku jednání by měli rozhodnout o delegování zástupců města do orgánů společnosti FTL – First Transport Lines, a.s. Dalším, neméně důležitým, bodem je schválení smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Na kole biokoridorem Hloučela v Prostějově“. Stavba cyklostezky měla být zahájena už v dubnu, chybou v projektu se ale vše zdrželo. Teď se čeká na ukončení zemědělské sklizně a výstavba může odstartovat.