magistrát

Starou dlažbu z chodníků od města nekoupíte

ilustrační foto Jakub Bureš

 

„Chci se zeptat, jestli je možné odkoupení staré dlažby z opravovaných chodníků,“ ptá se na webu města jeden z obyvatel Prostějova. Město ji ale neprodává.

„Starou dlažbu neprodáváme. Provádějící firma, na základě uzavřené smlouvy, starou dlažbu likviduje,“ odpovídá odbor správy a údržby majetku města. Naději ale tazatel ztrácet nemusí.

„V případě zájmu se můžete zkontaktovat s firmou, která opravu chodníku provádí a domluvit se, zda si můžete pár dlaždic odebrat,“ dodává odbor. (ber)

OBRAZEM: Víte, jak vypadá milion?

Foto ber

 

Milion může vypadat různě. Milion otázek, milion korun, milion mravenců... My vám dnes ukážeme, jak vypadá milion v praxi.

Dokonce více než milion, celých 1.131.108,- korun. Tolik totiž do prostějovské městské kasy přihodila společnost MORKUS Morava s.r.o. z Přerova za panely, ležící ladem na pozemku bývalé manipulační plochy mezi ulicemi Průmyslová a Kojetínská u nájezdu na R46. (ber)

S životem v Prostějově je spokojeno 80 % lidí

ilustrační foto Jakub Bureš

 

Lidé jsou se životem v Prostějově dlouhodobě spokojeni. Nejlépe jsou hodnoceny možnosti realizace vlastních zálib a mezilidské vztahy. To je výsledek letošního Průzkumu spokojenosti obyvatel Timur 2015. Například v loňském roce označilo „maximální spokojenost“ deseti body 33 respondentů, letos to bylo jednou tolik tedy celkem 66 respondentů.

Výsledek průzkumu bezprostředně odráží pocit kvality života, který presentuje důležitou součást udržitelné společnosti. „Lidé jsou se životem v Prostějově dlouhodobě spokojeni, i když u některých kritérií došlo k poklesu ve srovnání s rokem 2014 a to vzhledem k celospolečenské situaci,“ zdůraznila fakt první náměstkyně Alena Rašková a doplnila, že osm z deseti oslovených občanů je spokojeno. Respondenti svůj názor vyjadřovali ve škále od 1 do 10 bodů. Čím vyšší hodnota, tím je vyšší míra spokojenosti.

V úterý bude jednat Rada města Prostějova

ilustrační foto Jakub Bureš

 

Jednání Rady města Prostějova se uskuteční v úterý 28. 7. 2015. Program bude mít 35 bodů.

Radní projednají mimo jiné návrh změny organizační struktury Magistrátu města Prostějova, průzkum spokojenosti obyvatel 2015, dostanou informace o odměně advokáta při zastupování města Prostějova v soudním sporu o určení neplatnosti smlouvy uzavřené se společností MANTHELLAN a.s. , dostanou informace o připomínkách k průběhu zasedání ZMP a ke změnám jednacího řádu ZMP, seznámí se s návrhem obecně závazné vyhlášky k regulaci používání zábavní pyrotechniky, stanoví poplatky za umístění stánků na XXXIII.

Místa na radnici? Jen pro zasvěcené?!

ilustrační foto Jakub Bureš

 

Jak PvNovinky před časem informovaly, Magistrát města Prostějova vypsal výběrové řízení na obsazení pracovní pozice  vedoucího oddělení mzdové agendy Odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Prostějova. Před časem odbor opustily i dvě pracovnice. Na jejich místa ale výběrové řízení neproběhlo.  

„Vedoucí oddělení mzdové agendy se vzdal své funkce ke dni 17.7.2015. V souladu s příslušnými ustanoveními zákoníku práce jeho pracovní poměr skončí 30.9.2015,“ sdělil redakci tajemník magistrátu Lubomír Baláš s tím, že podle zákona o úřednících může být toto vedoucí pracovní místo obsazeno pouze na základě výběrového řízení.  „K odstoupení z funkce bývalého vedoucího nebyly uvedeny důvody a zaměstnavatel nemá oprávnění tyto důvody zjišťovat nebo šetřit,“ dodal tajemník.

Magistrát hledá nového zaměstnance. Na vedoucí místo!

ilustrační foto Jakub Bureš

 

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice na dobu neurčitou. Jde o pozici vedoucího oddělení mzdové agendy Odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Prostějova.

Do „výběrka“ se můžete přihlásit, pokud jste mimo jiné způsobilí k právním úkonům, bezúhonní, máte vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání ekonomického směru a praxi v oblasti mzdového účetnictví.  

„Jde o plný pracovní úvazek na dobu neurčitou,“ upozorňuje magistrát, který přihlášky přijímá do 31. 7. 2015. Předpokládaný nástup je od 1. 10. 2015, případně po dohodě s vybraným uchazečem.

Mediálního referenta vybralo město

ilustrační foto

 

Jak PvNovinky informovaly,  Odbor kancelář primátora má dva nové pracovníky. Referenta mediální komunikace, kterým se stala Anna Kajlíková a pomocnoho asistenta – řidiče. Redakce se zajímala, jak byla obě pracovní místa obsazena. Reakci se odpovědi dostalo dnešního dne.

„Pracovní pozice pomocný asistent – řidič byla obsazena stávajícím zaměstnancem statutárního města Prostějov, zařazeným do té doby v jiném oddělení. Jednalo se tedy o personální přesun zaměstnance magistrátu,“ sdělil tajemník Magistrátu města Prostějova Lubomír Baláš.

Referentem mediální komunikace radnice je Anna Kajlíková

ilustrační foto Jakub Bureš

 

Prostějovský magistrát má dva nové pracovníky, kteří patří pod Odbor kancelář primátora. Referentem mediální komunikace se stala Anna Kajlíková. 

Na jednání mimořádného zastupitelstva 29. června vystoupil jeden z Prostějovanů, Petr Ošťádal, s dotazem na usnesení ze 17. zasedání Rady města Prostějova číslo 5534. Tázal se, zda místo referenta mediální komunikace není určeno pro Bohumila Pácla, bývalého šéfredaktora Prostějovského večerníku a současného asistenta poslance Pavla Holíka. Ten na stejné pozici pracoval na dohodu o pracovní činnosti, která mu nyní skončila.  „Co by ta funkce měla obnášet,“ tázal se Ošťádal, který žádal o citaci z důvodové zprávy.

Pojďte se podívat na výstavu. Už nás viděli i v Bruselu

Foto pozvánka MMP

 

Statutární město Prostějov zve na výstavu fotografií z oslav ke 100 letům dokončení prostějovské radnice.

Touto výstavou se město prezentovalo letos v únoru v Bruselu. Výstava s názvem „Stoletá dáma“ je k vidění v Regionálním informačním centru na Pernštýnském náměstí č. 8 – zámek. Navštívit ji můžete od 31.7 do 13.9. 2015. (red)

Zápisy ze zasedání zastupitelů jsou kráceny. Archiv přenosů zmizí

ilustrační foto

 

Myslíte, že se díky internetu třeba za deset let dozvíte, jak rozhodovali a o čem jednali prostějovští zastupitelé? Jste na omylu. Na pondělní zasedání na to upozornil František Filouš z  ANO 2011.

„Všiml jsem si, že zápisy z jednání jsou kráceny. Třeba v bodu diskuze nejsou jednotlivé příspěvky, ale jen jména těch, kdo vystoupili,“ uvedl. Primátor Miroslav Pišťák odpověděl, že k přesnému znění jsou určeny on-line přenosy zasedání. Jenže ty mají chybu. Po čtyřech letech, s novým zastupitelstvem, které vzejde z komunálních voleb, z webu města zmizí. Ani ony ale nejsou doslovné. Před zveřejněním procházejí očistou v podobě promazání. Co podle právníků radnice není vhodné veřejně prezentovat, mizí už dnes. (ber)