magistrát

Odbor informačních technologií povede nový šéf

ilustrační foto

 

Vedoucím Odboru informačních technologií  Magistrátu města Prostějova se stal Jan Števek, který zvítězil ve výběrovém řízení. Post je volný od 5. března, nový vedoucí se do horkého křesla posadí 1. dubna.

Nahradí tak Vladimíru Kresanovou, která se funkce ujala 15. července 2014, když zvítězila ve výběrovém řízení ze šesti kandidátů. Proč místo, na které měla vynikající kvalifikaci, opustila, zůstalo tajemstvím. "Paní Vladimíra Kresanová rozvázala pracovní poměr k městu Prostějovu ve zkušební lhůtě bez udání důvodů," sdělila tehdy redakci mluvčí  radnice Jana Gáborová.

Na magistrát města jsme odeslali dotaz, jaké má nový vedoucí zkušenosti z oboru. Tázali jsme se rovněž, kolik uchazečů se do výběrového řízení přihlásilo. Na odpovědi čekáme. (ber)

Město se vzdá pohledávky za jatka

ilustrační foto

 

Rada města Prostějova doporučila Zastupitelstvu vzdát se práva na pohledávky vůči společnosti Masna Kroměříž, a.s., se sídlem Kroměříž, Hulínská 2286, spočívající v nedoplatku nájemného ve výši 1.320.339 Kč s příslušenstvím a v náhradě škody výši 108.387,10 Kč s příslušenstvím. Zároveň Rada doporučila Zastupitelstvu souhlasit se zpětvzetím žaloby podané u Okresního soudu v Kroměříži o zaplacení nedoplatku nájemného a se zpětvzetím návrhu na vydání platebního rozkazu o náhradu škody s tím, že řízení budou zastavena.

Důvodem je rozhodnutí Krajského soudu v Brně o zrušení konkurzního řízení na tuto společnost. Úpadci nezůstal žádný majetek a dojde k výmazu společnosti Masna Kroměříž, a.s., z obchodního rejstříku.

Město odkoupí pivovarský rybník na Močidýlkách

Foto ber

 

Rada města Prostějova doporučila zastupitelstvu vykoupit vodní plochu a přilehlé pozemky ve Vrahovicích, tzv. Pivovarský rybník na Močidýlkách. Za 100 tisíc korun získá od soukromé firmy 2 593 m2 metrů pozemku.

Vedení města se zabývalo neutěšeným stavem vodní plochy na říčce Hloučela a hledalo řešení nápravy. „Já jsem třeba hovořil s pamětníky, kteří se tam dokonce před lety chodili koupit. Jedná se o místo, které si do budoucna zaslouží naši pozornost v oblasti rozšiřování veřejné zeleně a vytváření oddechových zón ve městě,“ uvedl Jiří Pospíšil, náměstek primátora.

Vnitroblok Bulharská, Okružní a Waitova uzavře investice

ilustrační foto

 

Od 16. března 2015 do konce června 2015 bude ve vnitrobloku ulic Bulharská, Okružní a Waitova probíhat investiční akce „ Revitalizace vnitrobloku ulic Bulharská, Okružní a Waitova.“ Revitalizaci vnitrobloku bude provádět firma STRABAG.

Lze očekávat, že v průběhu prací bude muset být omezen jak příjezd, tak i přístup k jednotlivým nemovitostem. „Žádáme Vás tímto o vstřícnost při řešení problémů s přístupem k Vašim nemovitostem. Dále uvádíme, že se budeme snažit při omezení příjezdu i přístupu k jednotlivým nemovitostem dohodnout se se všemi obyvateli v předstihu tak, aby nedocházelo ke zbytečným konfliktním situacím,“ obrací se na obyvatele magistrát. 

Aktualizujeme: Retardéry v Žitné se občanům nelíbí. Jsou prima, tvrdí magistrát

Foto ber

 

Jak PvNovinky informovaly, hned dvakrát se v poslední době na webu města objevil dotaz týkající se retardérů v Žitné ulici. Tazatelé upozornili, že výstavba není v souladu s normami a požadovali jména těch, kterým se retardéry líbí. Magistrát odpověděl šalamounsky.

Tazateli byla zaslána studie TP85 – Zpomalovací prahy, které záležitost upravují. „V případě dalších dotazů doporučuji obrátit se na společnost 2 arch s.r.o., Česká 31, Prostějov, která projekt na stavbu „Infrastruktura pro bytovou výstavbu lokalita Domamyslice – Žitná“ zpracovala. Co se týká zveřejnění jmen osob, od kterých máme pozitivní ohlasy, nemáme jejich souhlas k tomuto kroku,“ odpověděl odbor dopravy. (ber)

Kavárna ve Špalíčku dostala od muzea výpověď, Ivo Lužný vyzývá k reakci!

ilustrační foto muzeumpv.cz

 

Kavárna ve Špalíčku na podzim končí. Rozhodlo o tom Muzeum a galerie města Prostějova, kterému objekt patří. Opozičním zastupitelům se to ale vůbec nelíbí. "Výpověď slušnosti," tvrdí.

Provozovatelka kavárny Iveta Valentová dostala v těchto dnech výpověď. Muzeum ji ústy ředitele Daniela Zádrapy zdůvodnilo tím, že s prostory má vlastní plány. Budou se zde odehrávat muzejní a doplňkové aktivity, na koncepci se údajně pracuje. Jeden z organizátorů podzimních koncertů proti komunistům Ivo Lužný to ale vidí jinak. Koncert kapely Jižní ryba ze série Hudbou proti zapomnění totiž právě v kavárně ve Špalíčku ředitel muzea zakázal. Nynější výpověď provozovatelům proto Lužný pokládá za další krok.

Retardéry v Žitné se občanům nelíbí. Jsou prima, tvrdí magistrát

Foto ber

 

Už po druhé se na webu města objevil dotaz, týkající se retardérů v Žitné ulici. V obou případech si na ně pisatelé stěžují.  

První se objevil 13. února. "Kdo muže za výstavbu a schválení retardérů na ulici Žitná? Lépe řečeno, kdo je za to odpovědný? A kdo zaplatí nápravu?," ptá se jeden z občanů. Odbor výstavby o tři dny později odpovídá: "Zvýšené plochy křižovatek byly vybudovány na požadavek orgánu státní správy zodpovědného za bezpečnost silničního provozu, kterým je Policie ČR. Jedná se o opatření zabezpečující zklidnění dopravy a v souladu s platnými normami, technickými podmínkami a doporučeními odborníků. Náprava není potřebná, opatření se setkalo s kladným ohlasem veřejnosti." 2.

Radní Šlambor dostal pokutu za obývání domu bez kolaudace

ilustrační foto archiv ber

 

Prostějovský radní za KSČM Jaroslav Šlambor dostal od stavebního úřadu pokutu za bydlení v nezkolaudovan stavbě. I když to popírá, žije podle zjištění MF Dnes již několik let ve Skalce.

Na základě intervence opozičních zastupitelů na jednání zastupitelstva se do hry musel zapojit stavební úřad. V polovině letošního ledna úředníci provedli v domě manželů Šlamborových ve Skalce kontrolní prohlídku. Podle protokolu z prohlídky byla důvodem kontroly rozestavěnost a možné užívání stavby.

Do archivu zastupitelstva nenahlédnete! Nefunguje!

ilustrační foto archiv PvNovinky.cz

 

Pokud jste se s posledních dnech pokoušeli podívat se na webu mestopv.eu na jednání zastupitelstva, které bylo umístěno v archivu, zcela jistě jste neuspěli. Chyba ale není ve vašem počítači. Záznam byl totiž odstraněn samotným magistrátem. 

"Archiv musel být ještě dle názoru právního oddělení na několika místech anonymizován – anonymizace obrazu – což probíhá ručně. Proto bude po úpravě, což by mělo být hotovo dnes večer, znovu umístěn pod příslušný odkaz," odpověděla na dotaz redakce dnes v poledne tisková mluvčí radnice Jana Gáborová. (ber)

V úterý bude jednat Rada města Prostějova

ilustrační foto

 

Program 9. schůze Rady města Prostějova, která se bude konat v úterý dne 3. 3. 2015, bude velmi pestrý.

Rada mimo jiné projedná návrh akcí k 625. výročí povýšení Prostějova na město, úpravu Organizační struktury Magistrátu města Prostějova, zastupování města Prostějova v soudním sporu o určení neplatnosti smlouvy uzavřené se společností Manthellan a.s., rekonstrukci nám. Spojenců, plán oprav chodníků. Celý program je zveřejněn na  http://www.mestopv.cz/cz/aktuality/jednani-rady-mesta-prostejova-21.html (red)