magistrát

Zakázka na počítače pro zastupitele vzbudila emoce

ilustrační foto FB

 

Na pondělním jednání zastupitelstva se opoziční zastupitel Tomáš Blumenstein (ODS) zmínil o o nákupu 35 notebooků pro prostějovské zastupitele. Podle jeho slov zakázka nebyla dobře vypsaná a tím zúžila počet možných přihlášených. Magistrát to ale popírá.

Tajemník magistrátu Lubomír Baláš odvětil, že údajná účelovost zakázky není nijak podložena. "Jednoznačně o tom svědčí fakt, že v soutěži se sešly jen dvě nabídky," kontroval Blumenstein. "Dobrá práce," dodal o řízení, které vybranému uchazeči přinese víc než půlmilionový kšeft. (ber)

Zastupitelé jednali devět hodin a křičelo se

ilustrační foto archiv PvNovinky.cz

 

Pondělní jednání prostějovského zastupitelstva se protáhlo na dlouhých devět hodin. Přineslo řadu zajímavých momentů, zejména těm, kdo sledovali premiérový on-line přenos. Technika totiž nebyla zrovna dokonalá a tak docházelo k výpadkům zvuku. 

Tomáš Blumeinstein (ODS) opět vznesl dotaz na uvolněného radního Jaroslava Šlambora, týkající se místa jeho trvalého pobytu. Ten Šlambor dodnes nekonkretizooval, i když zastupitelstvu slíbil písemné vyjádření. V tom pouze napsal, že se nikomu zpovídat nebude. Šlamborovo letité přebývání v nedaleké Skalce je veřejným tajemstvím. "Kde kdo bydlí, to je každého věc," prohlásil k tomu radní Václav Šmíd (KSČM). Šlambor tvrdil, že byl zvolen v souladu se zákony země a dotaz ohledně bydliště považoval za zlovolný. Nemá jediný důvod zveřejnit, kde pobývá.

Strom určený ke kácení pozná každý debil!

ilustrační foto archiv PvNovinky.cz

 

Přílišné kácení v lokalitě města se nelíbí zastupiteli za ANO 2011 Jaroslavu Faltýnkovi. Apeloval proto poněkud nezvyklým způsobem i na zasedání zastupitelstva.

"Strom určený ke kácení pozná každý debil," vyjádřil se směrem k vedení města. "Bereme připomínku v potaz, označení debil komentovat nebudu," odpověděl primátor Miroslav Pišťák. 

Jak to tedy s hromadným úbytkem vzrostlých stromů v Prostějově nadále bude?  Pokud nebudou zapadat do nové koncepce daného místa, půjdou k zemi i ty zdravé. Stejně jako smrky na hlavním  náměstí. Jejich přežití by totiž mohlo ohrozit příjem mnohdy tučné dotace. (ber)

Nesouhlasíš? Vypnu tě!

ilustrační foto

 

Dnešní jednání zastupitelstva města Prostějova je vůbec poprvé oficiálně prezentováno formou on-line přenosu. I ti, kdo nejsou přítomni v jednací síni, tak byli svědky několika excesů. Jedním z nich bylo i přerušení příspěvku opozičního zastupitele Tomáše Blumensteina (ODS).

Ten vznesl argument proti navýšení VFP organizaci LHK Jestřábí s.r.o. s tím, že jej předkládá náměstkyně primátora Ivana Hemerková z hnutí Pévéčko, které bylo před volbami otevřeně podporováno právě LHK Jestřábi.

Protáhne se dnešní zastupitelstvo?

ilustrační foto archiv Pvnovinky.cz

 

 

Čtvrté zasedání zastupitelstva města Prostějova, které započalo dnes ve 13 hodin, čeká jednadvacet bodů. Z jejich znění je patrné, že i tentokrát se zastupitelé domů jen tak nedostanou. Zasedání je již on-line přístupné na internetové stránce města. 

 

Na programu byly mimo jiné doplňovací volby do zastupitelských výborů a právě probíhá zvolení předsedů osadních výborů. Za nosná témata lze považovat miliony do veřejné finanční podpory a výrazná rozpočtová opatření pro investiční akce. Hovořilo se mimo jiné o kauze Manthellan, na programu je správa Společenského domu Kasko nebo zatížení městských pozemků zástavními právy.

Přenosy ze zastupitelstva budou na webu města

ilustrační foto

 

Pokud v souladu s ustanovením § 87 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vezmou účastníci jednání Zastupitelstva města Prostějova na vědomí skutečnost, že z jednání zastupitelstva města se pořizuje přímý /on-line/ přenos a následný videozáznam bude dostupný na internetových stránkách města – www.prostejov.eu - budou od příštího jednání zastupitelstva, což je 16.2., videopřenosy spuštěny.

Účastníci dají tímto souhlas k uveřejnění svých projevů osobní povahy a osobních údajů dle výše uvedeného ustanovení zákona. Tento souhlas udělili na neomezenou dobu.

Jakmile bude přenos spuštěn, budou odkazy na http://www.mestopv.cz/showdoc.do?docid=24081&webjetDmsp=279326  (red)

Část opozice vyzývá koalici k odvolání Ivany Hemerkové!

ilustrační foto prostejov.eu

 

Magistrátu města Prostějov a vlastně všem občanům Prostějova hrozí finanční  ztráta za nedodržení podmínek dotace. Je to jenom chyba nebo systémové selhání? Je možné vrácení dotace, ale i penále a není vyloučena ani pokuta od ministerstva financí. Celková částka může dosáhnout až 40 milionů.

V letech 2008 a 2009 přijalo město dotaci ze státního rozpočtu v celkové výši cca 15 milionů korun. Peníze byly použity na projekt  „Rekonstrukce Základní školy, Husovo náměstí 3“. Podmínkou dotace byla udržitelnost projektu po dobu 10 let od dokončení, tj. asi do roku 2021.  Po celou tuto dobu bylo nutno budovu školy využívat ke vzdělávání. Magistrát plánoval, že zde bude působit Univerzita Tomáše Bati ze Zlína.

Zítra se sejde Rada města. Probere důležité věci!

ilustrační foto

 

Sedmá schůze Rady města Prostějova bude mít na programu 26 bodů. Řada z nich je zásadních.

Radní  mimo jiné odsouhlasí osadní výbory, jmenují pracovní skupinu pro udělení Ceny města Prostějova za rok 2014, vyslechnou zprávu o činnosti Městské policie Prostějov a analýzu stavu veřejného pořádku za rok 2014, budou informováni o přípravě návrhu Zadání I.

Dlažba před radnicí nemá konečnou podobu

Foto ber

 

Pár metrů dlažby před novou radnicí v Prostějově vzbuzuje mezi obyvateli města již několik měsíců emoce. Dlaždičům se totiž nedaří a tak museli svou práci už několikrát předělávat. Ani současná podoba ale není konečná.

"Dlažba není hotová, je třeba ji mimo jiné ještě udusat vibračními deskami," nechal se slyšet náměstek primátora Zdeněk Fišer s tím, že o konečných pracech rozhoduje počasí. Podle  primátora Miroslava Pišťáka jsou emoce zbytečné. "Město práci dosud nepřevzalo, předělávky jsou plně v kompetenci firmy Skanska, my je neplatíme," zdůraznil.  Otázkou je, jak bude dlažba vypadat poté, kdy bude dodělána fasáda radnice. Na nové, neudusané dlažbě se totiž postupně zdvíhá šedesátimetrové lešení. (ber)

Manthellan stopl regulační plán, chce vyjednávat

ilustrační foto

 

Společnost Manthellan, která má v úmyslu postavit obchodní centrum Galerie Prostějov, přerušila proces pořizování regulačního plánu. Navíc chce s městem jednat.

"Společnost Manthellan zhruba před rokem vyzvala město ke změnám v Územním plánu, aby mohlo proběhnout řízení o regulačním plánu, bez kterého nelze zahájit investiční akci. Obojí ale nejde provádět zároveň. Nejprve se musí schválit změny v Územním plánu, na jehož základě se teprve může pracovat na tom regulačním. Proto Manthellan tento proces dočasně přerušil,“ uvedl na čtvrteční tiskové konferenci náměstek primátora Jiří Pospíšil. Podle primátora Miroslava Pišťáka Rada města Prostějova ustanovila komisi, která má připravit veškeré materiály a vyzvat Manthellan k jednání.