magistrát

Město se bude soudit. S Katastrálním úřadem

ilustrační foto

 

Radní projednali informace o zápisu zástavního práva na pozemky u nové nemocnice, na které město po neuskutečněné realizaci projektu uplatňuje podle uzavřené smlouvy předkupní právo. Přes předběžné soudní opatření katastrální úřad provedl zápis, jeho oprava není možná, pouze soudní cestou.

Dne 8. prosince 2014 byl u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Prostějov, podán ze strany Sportovního klubu SPORT TREND Prostějov o.s., a dalších tří fyzických osob návrh na vklad zástavních práv k předmětným pozemkům. Město se o kroku komplikujícím zpětné nabytí pozemků okamžitě dozvědělo a neprodleně začalo jednat. Proti tomuto postupu podalo u okresního soudu dne 17. prosince 2014 návrh na nařízení předběžného opatření o nemožnosti nakládat s pozemky.

Aktualizujeme: Horké křeslo? Magistrát hledá nového vedoucího odboru IT

ilustrační foto

 

Jak PvNovinky informovaly, prostějovský magistrát vyhlásil výběrové řízení na obsazení pracovní funkce vedoucího odboru informačních technologií. Místo je volné od 5. března. 

Současnou vedoucí je Vladimíra Kresanová, která se funkce ujala 15. července 2014, když zvítězila ve výběrovém řízení ze šesti kandidátů. "Podle všech kritérií jde o nesmírně schopnou odbornici, která má za sebou práci ve státní správě, stejně jako vedení rozsáhlého týmu. Ve Fakultní nemocnici Brno pracovala ve funkci náměstka pro IT a vedla tým 60 pracovníků," sdělil tehdy na tiskové konferenci náměstek primátora Jiří Pospíšil.  Po necelém půlroce Kresanová z magistrátu odchází. Důvod, proč se tak rozhodla, radnice neví.

Horké křeslo? Magistrát hledá nového vedoucího OIT

ilustrační foto

 

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní funkce vedoucího odboru informačních technologií. Přihlášky magistrát přijímá do 31.1.2015, místo je volné od 5. března.

 

Prostějov se bude prezentovat v Bruselu

ilustrační foto krajeveu.cz

 

Rada města schválila pořádání výstavy s tématikou představení města Prostějova a 100 let prostějovské radnice ve dnech 25. – 26. 2. 2015 v Bruselu.

Pro účely výstavy budou využity prostory sdružení OK4EU, jehož je město Prostějov členem a s jehož spoluprací bude výstava uspořádána. „Právě skončené oslavy 100 let prostějovské radnice jsou velmi vhodným tématem prezentace města v zahraničí. Záštitu nad výstavou přislíbila převzít europoslankyně Olga Sehnalová,“ uvedl náměstek primátora Jiří Pospíšil. Vystaveno bude celkem 20 panelů formátu A2 s fotografiemi prostějovské radnice a oslav 100. výročí její dostavby. Jeden zvláštní panel formátu A3 bude určen průvodnímu slovu k výstavě v českém a anglickém jazyce.

Magistrát města Prostějova zaměstnává 288 lidí

ilustrační foto

 

Rada města na své první letošní schůzi rozhodla pro rok 2015 potvrdit organizační strukturu, systemizaci pracovních míst a rozdělení pravomocí v Magistrátu města Prostějova. Celkový počet 288 zaměstnanců zůstává stejný. Zahrnuto je v něm i 30 míst, které financuje Úřad práce. Prozatím.

Radnice plně využívá 20 míst na veřejně prospěšné práce na odboru správy a údržby majetku města v pozici dělník čištění města. Z 10 míst sekretářů využívá jen 2. "Je plně v kompetenci ÚP, jak prostředky na tato pracovní místa rozdělí. Pokud je mi známo, pracují i pro soukromé firmy," vysvětlil tajemník Lubomír Baláš. Podle jeho slov má ÚP finanční prostředky na tento projekt  do konce února letošního roku. "Jak tomu bude od 1.3.2015 zatím není známo,"dodal. 

Vážený pane primátore, zaměstnejte invalidy, zaznívá z otevřeného dopisu

ilustrační foto prostejov.eu

 

S otevřeným dopisem se na primátora Prostějova Miroslava Pišťáka obrátil Jan Čech. Jemu i ostatním radním navrhuje, aby u Městské policie zaměstnali osoby s fyzickým postižením. Člověk na vozíku může pracovat na dispečinku, navíc by tak přibyli v ulicích další strážníci.

"Z vlastní zkušenosti ve své rodině vím, jak je těžké pro osoby s fyzickým postižením najít slušně placenou práci, která navíc například odpovídá vzdělání dotyčného. Většinou jsou postižení lidé využívání firmami, které je obsazují na podřadné pracovní pozice a parazitují na státních příspěvcích. Obracím se na Vás jako na osobu, která má možnosti a jak doufám i kus lidskosti, jak přinejmenším poskytnout minimálně 4 pracovní místa více než vhodná pro osoby na invalidním vozíku. Jedná se o pracovní místa na dispečinku městské policie, kterou máte v kompetenci.

On-line přenosy ze zastupitelstva zajistí radnice. Konečně

ilustrační foto archiv PvNovinky.cz

 

Primátor Miroslav Pišťák na čtvrteční tiskové konferenci prohlásil, že oficiální přenosy on-line z jednání zastupitelstva zajistí od 16. února radnice. Dá tak stopku pirátskému vysílání, které snímalo předešlá zastupitelstva. 

„Kolem přímých přenosů probíhají nesmyslné diskuse. My jsme toto připravovali už v minulém volebním období. Konečně máme k dispozici potřebné povolení Úřadu pro ochranu osobních údajů a po řádné evidenci jsme získali souhlas. Na galerii nebude muset stát někdo v utajení, budeme to provozovat na vysoké úrovni my,“ vysvětlil Pišťák. Podle jeho slov bude záznam dostupný na webu města. Jak dlouhou dobu určí zastupitelé.

Rada města dnes zahájila své jednání

ilustrační foto

 

Rada bude mít dnes na stole řadu významných bodů. Některá rozhodnutí budou dost zásadní. 

Mimo jiné bude jednat o dodatku ke smlouvě o poskytování marketingových služeb, o projektu pro stavební povolení „Okružní křižovatka Přikrylovo náměstí, Prostějov“, regeneraci sídliště Brněnská, Okružní a Tylova a o nájemních smlouvách na městské objekty a byty. (ber) 

Dnešní jednání Rady mimo jiné upraví smlouvu s TK Plus?!

ilustrační foto

 

Prostějovští radní dnes projednají další úpravu smlouvy uzavřené mezi městem a firmou TK Plus o zajištění služeb v oblasti propagace a marketingu. 

Na programu jednání Rady města Prostějova dne 6. 1. 2015 je rovněž dodatek číslo 2 ke smlouvě 10.6 uzavřené podle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v platném znění - smlouva ze dne 25. 11. 2013 na zajištění a poskytování služeb v oblasti propagace a marketingu pro Statutární město Prostějov," uvedla mluvčí radnice Jana Gáborová. Co se v onom dodatku skrývá, ale nikde na stránkách města nenaleznete. 

O to zajímavější je první dodatek. Koncert tenora Josefa Calleji přeznačil za spolupořádaný městem Prostějov.

Veřejné zápisy z rady města? Snad

ilustrační foto

 

Opakované žádosti některých zastupitelů, aby zápisy z jednání rady města Prostějova byly veřejně přístupné, se stále míjí účinkem. Stalo se tak i na posledním jednání zastupitelstva. 

Právnička města Květa Olašáková sdělila, že je zápisy možné zveřejnit poté, co budou odstraněny informace týkající se zákona o ochraně osobních údajů. Vzápětí ale dodala, že by bylo lepší nechat konečné rozhodnutí na samotné radě. "Nechám o návrhu hlasovat, doporučuji ale rozhodnutí ponechat na radě," konstatoval primátor Miroslav Pišťák. Jeho doporučení prošlo díky hlasování koalice. "Rada se tím bude zabývat," přislíbil primátor. (ber)