magistrát

Rada města zřizuje komisi pro regeneraci městské památkové zóny

ilustrační foto

 

Rada města Prostějova na svém poslední zasedání navrhla vznik Komise zastupitelstva pro Regeneraci městské památkové zóny. Jejím předsedou by měl být Václav Šmíd. Komisi musí schválit pondělní zastuitelstvo.

Komise by měla mít dle návrhu mít 13 členů. Jiřího Pospíšila, Petra Lepšu, Daniela Zádrapu, Petra Slepánka, Zdeňka Berana, Jana Košťála, vedoucího Stavebního úřadu MMPv,  Antonína Zajíčka, vedoucího Odboru rozvoje a investic MMPv, Radima Cardu, vedoucího Finančního odboru MMPv, Marka Perůtku, vedoucího oddělení památkové péče SÚ MMPv, Petra Ivánka, zaměstnance Odboru školství, kultury a sportu MMPv, Naděždu Procházkovou, zástupkyni Krajského úřadu Olomouckého kraje a Veroniku Bártovou, zástupkyni Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci. (red)

Město prodává stavby za hubičku

ilustrační foto

 

Dva skleníky, kotelnu a uhelnu, stojící v Brněnské ulici, kupuje od města Pavel Šálek. Cena všech staveb je stanovena víc než lidová. Za všechny stavby zaplatí tisíc korun.

Kupec je podle katastru nemovitostí vlastníkem pozemků pod zmíněnými stavbami. Proč je  cena objektů tak nízká vysvětluje důvodová zpráva. Tu ale na úřední desce nehledejte. Více nahttp://ude.prostejov.eu/UDE01/Dokument.aspx?file=S00A0B0X16LO&pc=0&filepri=S00A0B0X16LO. (ber)   

Prostějovský plán dopravy je na nic. Padnou postihy?

ilustrační foto archiv PvNovinky.cz

 

Pokud se hodláte orientovat na komunikacích ve městě podle systému plánu dopravy, máte smůlu. Prostě nefunguje, jak má, a občané si na něj právem stěžují. Odbor dopravy prý vyvodí důsledky.

"Zajímalo by mě, zda někdo kontroluje plnění úkolů vyplývajících z dotazů, připomínek a podnětů občanů. Např. dotaz č. 132 ke zprůjezdnění ulice Letecká. Nový termín ukončení prací byl stanoven na 20.11.2014. Dnes (24.11.2014) je tato ulice stále uzavřena. Oznámení o prodloužení uzavírky mohlo být zveřejněno na webu prostejov.planydopravy.cz (připomínka č. 133). Stejně jako omezení dopravy na ulicích Okružní a Kralická (předpokládám, že kvůli budování cyklostezek).

Město finančně podpoří hospic

ilustrační foto

 

Rada města schválila poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2014 ve výši 15 tisíc korun Hospici na Svatém Kopečku.

Hospic na Svatém Kopečku, jehož zřizovatelem je Arcidiecézní charita Olomouc, je jediným zařízením tohoto typu v Olomouckém kraji. Hospicová péče poskytuje komplexní pomoc a podporu nemocným v pokročilé a konečné fázi nevyléčitelných onemocnění. Pomáhá prožít kvalitně a důstojným způsobem závěrečné období jejich života, a to na základě nepřetržitého poskytování paliativní péče, zejména s důrazem na tišení bolestí a zároveň tak umožňuje pečujícím osobám nezbytný odpočinek.

Zastupitelé dostanou nové notebooky

ilustrační foto

 

Chcete být dodavatelem prostějovského magistrátu? Máte šanci. V zadávacím řízení na dodávku 35 notebooků. Budou patřit členům nového zastupitelstva.

Původní řízení počítalo s cenou 660 tisíc bez DPH. Bylo ale  zrušeno. Důvodem byly podle magistrátu podstatné změny technických parametrů předmětu zakázky, podle některých zastupitelů zejména příliš vysoká cena. Do řízení se zájemci mohou přihlásit do 16. prosince 2014 do 13 hodin. Staré notebooky z radnice zmizely. I  když opozice v čele s Tomášem Blumeinsteinem navrhovala jejich odkup za 3 tisíce korun, návrh neprošel a byl označen jako populistický. Městská kasa tak "dárkem na odchodnou" přišla o více než 100 tisíc korun. (ber)

Město hledá referenta!

ilustrační foto

 

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent oddělení ochrany životního prostředí (vodoprávního úřadu). 

Požadavkem je mimo jiné vysokoškolské vzdělání technického nebo přírodovědného směru se zaměřením na vodní hospodářství a znalost práce ve veřejné správě. Termín pro podání přihlášky je do 8. 12. 2014. Předpokládaný nástup je od 1. dubna 2015, příp. po dohodě s vybraným uchazečem. Bližší info na  http://ude.prostejov.eu/UDE01/Dokument.aspx?file=S00A0B0WMTMY&pc=0&filepri=S00A0B0WMTMY (red)

Radní Šlambor nebydlí v Prostějově!, zaznělo na zastupitelstvu

Foto zastupitel Šlambor

 

Na dopoledním jednání zastupitelstva byla prezentována zpráva z příspěvku na webovém profilu bývalého zastupitele a poslance za Hnutí úsvit Radima Fialy, podle které se uvolněný radní Jaroslav Šlambor dopustil podvodu. Údajně koupil dům ve Skalce, kde skutečně žije. Trvalé bydliště má prý v Prostějově jen proto, aby tam mohl kandidovat do zastupitelstva.

"PaedDr. Jaroslav Šlambor nebydlí v Prostějově, ale v obci Skalka, kde si s manželkou koupili rodinný dům a pouze, aby mohl kandidovat za město Prostějov, uvádí, že bydlí u svého syna na sídlišti v Prostějově, kde však nespí ani jednu noc, " píše na profilu Radima Fialy jako příspěvek František Papoušek. Zastupitelstvo na tuto skutečnost upozornil zastupitel Tomáš Blumenstein. 

Vznikne v Prostějově ženský klub zastupitelek?

ilustrační foto

 

Vznik Klubu zastupitelek iniciovala Hana Naiclerová z ANO. Inspirovala ji k tomu skutečnost, že v prostějovském zastupitelstvu usedlo hned  jedenáct žen. Kolik bude mít členek ve skutečnosti, prozatím neví.

"Nechceme do klubu v žádném případě zavádět politiku. Myslely jsme to tak, že ženy mají na spoustu věcí jiný pohled, než muži a že bychom se touto cestou mohly dopracovat k věcem, které nás spojují," sdělila redakci Hana Naiclerová. Na návrh jí zatím odpovědělo jen několik zastupitelek, mezi nimi Milada Sokolová (ODS). "Určitě je to dobrá věc. Je mi totiž jasné, že nebudeme schůzovat, ale konat," podotkla. Členky zastupitelstva za ČSSD účast naopak odmítly s tím, že mají svůj klub sociálně demokratických žen.

Máte právní vzdělání? Město hledá vedoucího právního a personálního oddělení!

ilustrační foto

 

Výběrové řízení  na obsazení pracovní pozice vedoucí oddělení právního a personálního na odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Prostějova je vyhlášeno od 14. listopadu. Máte-li patřičné vzdělání a splňujete další požadavky, neváhejte se přihlásit.

Požadavkem je mimo jiné vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu Právo a právní věda, obor a  praxe a znalost personální práce. "Termín pro podání přihlášky je do 30. 11. 2014, předpokládaný nástup do funkce je od 1. 1. 2015 nebo po dohodě s vybraným uchazečem," dočtete se na úřední desce města. Další informace naleznete na http://ude.prostejov.eu/UDE01/Dokument.aspx?file=S00A0B0WHDPG&pc=0&filepri=S00A0B0WHDPG (red)

Před radnicí se sešly v lijáku stovky Prostějovanů

Foto JZ

 

Stovky lidí se sešly přes velmi nevlídné počasí symbolicky v 17:00 hodin před radnicí u sochy TGM. Mezi účastníky setkání byly prostějovské osobnosti jako manželé Zikmundovi, první polistopadový starosta města a bývalá ředitelka Městského divadla Prostějov, aktivista Ivo Lužný, farář Jan Jun i opoziční zastupitelé jako Tomáš Blumenstein a Aleš Matyášek. V davu nechyběli poslankyně Chalánková, zastupitelé Sokolová s Navrátilem, výtvarník Tomáš Vincenec, bývalá ředitelka divadla Alena Spurná či politolog Jakub Lysek.

Řečníci připomínali nejen události před dvacetipěti lety, ale nemohli se vyhnout ani současnému stavu na prostějovské radnici, kam se po čtvrt století vrátili zástupci komunistické strany.

Farář Jan Jun hovořil i o bývalém prezidentovi Václavu Havlovi, který, ač měl své chyby a jistě by nechtěl stavět na piedestal, měl své heslo: Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí, které je i v současné době velmi aktuální. Bylo vzpomenuto i heslo TGM Nebát se a nekrást.