magistrát

Magistrát hledá zaměstnance! Na odbor školství, kultury a sportu

ilustrační foto

Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu určitou referent/referentka samosprávných agend pro školství, kulturu a sport na Odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Prostějova.

Jde o plný pracovní úvazek na dobu určitou. Zájemce musí splňovat mimo jiné tyto požadavky:

- vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání 

- vzdělání v ekonomické oblasti výhodou

- praxe ve veřejné správě a znalost problematiky sestavování a kontroly rozpočtu výhodou

- morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě 

- umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti), znalost práce s PC (Word, Excel, Internet)

Magistrát hledá dalšího zaměstnance!

ilustrační foto

Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou referent/referentka přestupkového oddělení na Odboru občanských záležitostí Magistrátu města Prostějova.

Termín pro podání přihlášky je do 7. 5 2018, předpokládaný nástup červenec 2018, příp. dle možností vybraného uchazeče. 

Vznik pracovního poměru úředníka je podmíněn splněním předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, tzn., že úředníkem se dle tohoto zákona může stát fyzická osoba, která:

- je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt

- dosáhla věku 18 let

- je způsobilá k právním úkonům

- je bezúhonná

- ovládá jednací jazyk.

Město likviduje holuby. Dlouhodobě

ilustrační foto Ber

Početnost populace a reprodukční schopnost městských holubů je především závislá na možnosti hnízdění v konkrétní lokalitě a na nabídce potravy. Na vlastníku nemovitosti je, aby zabezpečil své objekty takovým způsobem, aby zde nedocházelo k hnízdění holubů, či jejich koncentraci. Měsíčně je v Prostějově odchyceno a utraceno 30 až 50 holubů.

Město Prostějov zahájilo odchyt zdivočelých holubů na budovách ve svém vlastnictví v roce 2006. "Přímo v půdních prostorách domu Kravařova 1 je instalováno odchytové zařízení. Odchyt je zde nepřetržitě prováděn od roku 2006 v odchytovém holubníku, který je umístěný ve vikýřovém okně v půdním prostoru. Za oknem byla postavena voliéra, která je tvořena z lehkého materiálu (pletiva a latí) o rozměrech 3 x 2 x 3 m. V okně je instalováno sklopné zařízení.

Magistrát hledá referenty stavebního úřadu!

ilustrační foto

Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení dvou pracovních míst na dobu neurčitou. Jde o pozici technik - referent stavebního úřadu pro výkon agendy stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova.

Podmínkou je mimo jiné a) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo b) vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a dva roky praxe v oboru stavebnictví, nebo c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a tři roky praxe v oboru stavebnictví.

Dopravní značka poškodila auto. Město škodu nezaplatí

Ilustrační foto MP

Při vichřici, která se Prostějovem přehnala v červenci loňského roku, byla v Kostelecké ulici vyvrácena dopravní značka. ta spadla na osobní vůz, který poškodila. Majitel se náhrady po městu Prostějovu domáhá. Marně. 

"Majitel vozu po nás žádá náhradu škody s tím, že dopravní značka byla špatně ukotvena. Nechali jsme si předložit veškeré kolaudační dokumenty, které prokázaly, že na naší straně chyba není. Pojišťovna odmítla právě z tohoto důvodu škodu uhradit. Pro nás je záležitost uzavřena," uvedla primátorka Alena Rašková. 

Poškozený se tak může náhrady domoci ještě soudní cestou. (ber)

 

104. schůze Rady města Prostějova se uskuteční v úterý

ilustrační foto

104. schůze Rady města Prostějova se uskuteční v úterý 3. února 2018.

Radní čeká mimo jiné projednání záležitostí komisí Rady města Prostějova, příprava zasedání zastupitelstva města, delegování zástupců města Prostějova na řádnou valnou hromadu společnosti FTL– First Transport Lines, a.s., zadávací řízení veřejné zakázky „Oprava Národního domu v Prostějově“ - informace o průběhu řízení a návrh na výběr dodavatele, konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele ZŠ Prostějov, E. Valenty a ředitele Sportcentra – DDM, dotace pro oblast kultury a sportu, informace o vyhlášení 80.

Město hledá dalšího zaměstnance!

ilustrační foto

Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou vedoucí oddělení nakládání s majetkem města Odboru správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova.

Vznik pracovního poměru úředníka je podmíněn splněním předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. 

Termín pro podání přihlášky je do 13. 4. 2018, předpokládaný nástup květen 2018. Bližší informace naleznete na úřední desce města www.prostejov.eu (red) 

Magistrát hledá dalšího pracovníka!

ilustrační foto

Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou právník/ právnička právního odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Prostějova.

Mezi požadavky jsou mimo jiné vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu Právo a právní věda, obor Právo a morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě.

Městem pro byznys je Prostějov

Foto MMP

Primátorka města Alena Rašková přezvala 22. 3. 2018  společně s náměstkem Jiřím Pospíšilem další významné ocenění. Prostějov se stal městem pro byznys v rámci Olomouckého kraje. 

"Mohu potvrdit, že jsme v rámci kraje nejlepší. V tradiční soutěži Město pro byznys máme první místo," sdělila Rašková. 

Město hledá zaměstnance! Na odbor rozvoje a investic

ilustrační foto

Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu určitou referent/ka technické přípravy na oddělení realizace Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova.

Podmínkou je minimálně středoškolské vzdělání stavebního směru. Termín pro podání přihlášky je do 29. 3. 2018, předpokládaný nástup květen 2018, příp. dle možností vybraného uchazeče.