Moravská vodárenská

Pozor na změnu tlakových poměrů ve vodovodní síti města

ilustrační foto

Na počátku dubna bude prostějovská vodárna manipulovat s tlakem v potrubí.

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. oznamuje, že v důsledku provozních zásahů na vodovodní síti se ve čtvrtek 2. dubna 2020 od 6 do 20 hodin změní tlakové poměry ve vodovodní síti města Prostějov.

Zvýšení tlakových poměrů ve vodovodní síti bude trvalé po celý den. "Doporučujeme proto všem odběratelům pitné vody provést preventivně kontrolu pojistných ventilů, umístěných na jejich vnitřním vodovodu a také napojení pojistných ventilů na odtokové potrubí," vzkazuje MOVO. (Zdroj MOVO) 

Moravská vodárenská zastavila odečty, výměny vodoměrů i rozbory

ilustrační foto

V pondělí 16. března se poprvé sešli zástupci krizového štábu Moravské vodárenské, a.s., za účelem řízení provozu vodohospodářské sítě, kterou MOVO spravuje. Hlavní prioritou je zajištění výroby a distribuce pitné vody spotřebitelům a odkanalizování a čištění odpadních vod. Ostatní činnosti jsou postupně redukovány.

Zastaveno je například preventivní čištění kanalizace, výměny vodoměrů, či jejich odečty. Pozastaveny byly i rozbory vzorků vody ze soukromých studní a omezeny realizace vodovodních a kanalizačních přípojek. Z důvodů ochrany zaměstnanců i zákazníků již byla také dočasně uzavřena všechna zákaznická centra pro osobní kontakt a před budovy společnosti byly umístěny schránky na dokumenty k vyřízení, které jsou zaměstnanci pravidelně vybírány.

Moravská vodárenská uzavírá zákaznická centra. A ruší prohlídky

ilustrační foto

Společnost Moravská vodárenská oznamuje všem zákazníkům, že v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 preventivně uzavírá až do odvolání všechna svá ZÁKAZNICKÁ CENTRA pro osobní kontakt se zákazníky. Všechny své služby společnost poskytuje i nadále, ale pouze v bezkontaktním režimu. Ruší také Den otevřených dveří na ČOV v Kralickém háji a prohlídky zatrubněného náhonu.

Uzavřeny budou do odvolání také všechny pokladny a nebude přijímána žádná hotovost. Platby je nutné realizovat jen bezhotovostním platebním stykem.

Žádosti o vyjádření mohou být zasílány elektronickou poštou, v tištěné formě lze dokumenty vhodit do připravené schránky před budovou společnosti.

Na webových stránkách www.smv.cz jsou k dispozici ke stažení všechny potřebné formuláře a kontakty.

Prostějovsko bude mít nejdražší vodu v regionu

ilustrační foto

V letech 2017 a 2018 se cena vodného a stočného na Prostějovsku nezvedla a zůstala na 86,24 Kč s 15% DPH. Moravská vodárenská teď oznámila navýšení na 89,69 korun za metr kubický.

V předchozích letech jsme za kubík vody zaplatili 38,90 korun bez DPH, stočné nás vyšlo na 36,09 korun za kubík. Od 1.1.2019 bude činit vodné 39,58 korun, stočné pak 38,41 korun za kubík - vše bez DPH.

Na Olomoucku zaplatí od nového roku zákazníci 85,01 korun za metr kubický vody, na Zlínsku pak 87,69 korun za kubík. Prostějovsko je tak opět cenově nejdražší. 

OBRAZEM: Poprvé se otevřelo prostějovské podzemí

Foto ber

Když se na stránce Moravské vodárenské objevila nabídka prohlídky zatrubněného mlýnského náhonu, neváhala jsem ani okamžik. Spoustu let jsem prožila na bývalém „Dobytčím trhu“, neboli Husově náměstí v Prostějově, a z vyprávění prarodičů si odnesla vzpomínky na dobu, kdy tudy tekl potok. Nu, a pak jsem byla spuštěna do hlubin.

Odklopené víko kanálové vpusti a nad ním trojnožka signalizovaly, že sestup do čtyřmetrové hloubky nebude žádná procházka. Také nebyla. Napřed naši nepočetnou laickou výpravu odborníci nasoukali do vysokých gumáků, postrojů pro slaňování, gumové bundy a dílo završili „blembákem“ s baterkou na čele. Vyslechli jsme si krátké poučení o bezpečnosti a dozvěděli se něco z historie prostějovských podzemních tunelů a chodeb. A pak nás spustili do útrob temnoty.

Původní cihly i podpisy na stěnách

Moravská vodárenská chystá Den otevřených dveří!

ilustrační foto

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., provozovatel vodovodů a kanalizací na Prostějovsku zve u příležitosti oslav Světového dne vody na Den otevřených dveří. Uskuteční se v pondělí 19. března v odpoledních hodinách. 

 Exkurze povedou zaměstnanci společnosti s dlouhodobými zkušenostmi v oblasti vodního hospodářství, kteří rovněž budou připraveni reagovat na případné dotazy návštěvníků.

Pozor! Vodárna vám udělá zdarma rozbor vody!

ilustrační foto movo.cz

U příležitosti oslav Světového dne vody zvou vodárny na Den otevřených dveří. Ten se v prostějovské čističce odpadních vod uskuteční v pondělí 20. března 2017 v odpoledních hodinách.

Exkurze povedou zaměstnanci společnosti s dlouhodobými zkušenostmi v oblasti vodního hospodářství, kteří rovněž budou připraveni reagovat na případné dotazy návštěvníků. Prohlídky se konají od dvanácti do šestnácti hodin, a to každou celou hodinu.

Lidé si také mohou nechat provést rychlý mini rozbor vody ze své studny.  Voda musí být v čisté plastové, jeden a půl litrové láhvi, od neslazené minerálky. Na místě zjistí orientační hodnoty dusičnanů, tvrdosti vody a amoniaku. (red)

 

Vodárna nabízí domácí asistenci při řešení úniku vody. Zdarma

ilustrační foto MMP

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. připravila od začátku roku pro své smluvní zákazníky asistenční službu při řešení nouzových situací spojených s únikem vody za vodoměrem. Využít ji může každý zákazník s platnou odběratelskou smlouvou na dodávku pitné vody. Jedná se o vlastníky nemovitostí, individuální odběratele, bytové domy, nebo družstva či firmy. Asistenční služba zahrnuje domácí asistenci a refundaci úniku vody, je zdarma a k dispozici 24 hodin denně, 365 dnů v roce. V případě vzniklé nouzové situace za vodoměrem je nezbytné kontaktovat asistenční službu na telefonním čísle 212 812 212.

„Zde nahlásí jméno, příjmení, telefonní číslo, číslo a adresu odběrného místa pro možnost identifikace a upřesní podrobnosti. Upřesnění vzniklé situace je velmi důležité. Na základě informací od zákazníka posílá dispečer asistenční služby odborníka, který provede odborné práce v rozsahu dvou hodin. Klient za výjezd vozidla a provedené nezbytné práce nic neplatí. Na jedno odběrní místo může zákazník zdarma využít tři asistenční služby ročně,“ uvedla tisková mluvčí společnosti Markéta Bártová s tím, že asistenční služby zahrnují rovněž refundaci úniku vody.

Ve čtvrtek a v pátek nepoteče v části Prostějova voda!

ilustrační foto MOVO

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. (MOVO) informuje o přerušení dodávek pitné vody v Prostějově, ve dnech 14. a 15. 7. 2016 (čtvrtek a pátek), vždy v době od 8.00 do 17.00 hodin. Informovala o tom dnes mluvčí MOVO Markéta Bártová.

Odstávka vody bude z důvodu servisních prací na vodovodní síti – výměny nefunkčních šoupátek. Přerušení dodávky vody a náhradní zásobování pro odběratele na ulicích: Za Velodromem včetně hotelu a tenisových kurtů, Valašská, Chodská, Slovácká, Šumavská, Beskydská, Hacarova, Polišenského, Kovaříkova, Lomená, a na ul. Kostelecké bude bez vody pouze č.3114/45 – firma Koos s.r.o. a č.4469/54 – autoškola Kalvoda. Náhradní zásobování bude zajištěno cisternami.

Moravská vodárenská nabízí zvýhodněné rozbory vody ze studní

ilustrační foto movo

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. opět nabízí majitelům studní zvýhodněné rozbory základních chemických a mikrobiologických parametrů pitné vody.

Voda v soukromých studních nepodléhá žádné pravidelné povinné kontrole. V roce 2015 provedla MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s 982 rozborů soukromých studní. Výsledky ukázaly, že až 88 procent analyzovaných vzorků vod ze soukromých studní neodpovídalo alespoň v jednom parametru vyhlášce č.252/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.