park

Výkupy pozemků pro vznik „Jižního prstence“ jsou v plném proudu

Ilustrační foto ber

Zastupitelstvo města Prostějova bude rozhodovat o výkupu pozemků, na kterých má vzniknout zelená bariéra, která má chránit obyvatele města před prachem. Rada města doporučila zastupitelstvu výkup dalších cca 800 m2 pro tzv. zelený prstenec na jihu města.

„Problematiku výkupu pozemků pro vytvoření rozsáhlého pásu zeleně na jihu města řešíme od ledna 2019. Na dané území označované zjednodušeně pojmem „Jižní prstenec“ byla již zpracovaná územní studie, v rámci, které činí rozloha řešeného území 12 hektarů. Výkupy by zde měly probíhat ve třech etapách,“ uvedl 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil s tím, že všichni vlastníci byli již, v této vysoce prioritní záležitosti, městem osloveni. (red)

Nový park na ulici Okružní by měl nést jméno po Janu Mládkovi

ilustrační foto ber

Zastupitelé budou rozhodovat o názvu nového parku v Okružní ulici, dle výsledku uspořádané ankety. Lidé vybrali název Mládkovy sady.

„Celkem se účastnilo 564 respondentů. Elektronický formulář na webu města vyplnilo celkem 543 respondentů, e-mailem přišlo 21 odpovědí,“ uvedl primátor František Jura. Pro Mládkovy sady se vyslovilo 196 hlasů.

Anketa rozhodne o jménu nového parku v Okružní ulici

ilustrační foto ber

Radní se shodli na vyhlášení ankety, z níž vzejde pojmenování nového parku v Okružní ulici. Anketa poběží na webu města v elektronické podobě a také v tištěné podobě v Prostějovských radničních listech. Pro pojmenování parku navrhují radní jména z významných prostějovských rodáků, po nichž není dosud pojmenováno ani náměstí, ani ulice, případně škola. 

Ve spolupráci s kronikářkou města Hanou Bartkovou byly vytipovány pro pojmenování nového parku tyto osobnosti:

1) Havránkovy sady – František Havránek, městský zahradník, zasadil se o vybudování skleníkové zimní zahrady v Brněnské ulici, byl autorem projektu na úpravu nově založených Kolářových sadů a botanické zahrady, člen kuratoria botanické zahrady a zakládající člen prostějovského Okrašlovacího spolku;

OBRAZEM: Park v Okružní roste. Ještě mu chybí tráva

Foto ber

Na projektu "Nový park jih Okružní“ se pracuje od poloviny února letošního roku. Park by měl být hotov ke konci října, kdy bude dokončeny trávníky.

Součástí parku je nově vysazená zeleň, síť cest a stezek, zpevněné plochy, drobná architektura a mobiliář. "V novém parku je řešen i systém hospodaření se srážkovou vodou, je zde počítáno s menší vodní plochou," uvedla náměstkyně primátora Prostějova Milada Sokolová. 

Investice ve výši osmnáct milionů je financována z prostředků statutárního města Prostějova a z dotace Operačního programu životní prostředí. (ber)

Řezala květiny v parku. Bude to drahé

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Při kontrolní činnosti a dohledu na dodržování veřejného pořádku v centru města si strážník ve středu povšiml ženy, která vjela do Smetanových sadů na kole a zastavila u okrasného keře hortenzie a začala z něj nůžkami odstřihávat květiny.

Strážník ženu zkontaktoval. Ke svému protiprávnímu jednání šestapadesátiletá žena uvedla, že si pouze chtěla natrhat pár květin. Důkladným prohledáním keře zjištěno, že již v minulosti někdo květiny z keře ořezal. K tomu žena uvedla, že to není její práce. Ořezané kytky jí byly odebrány. "Svým jednáním je šestapadesátiletá žena důvodně podezřelá z přestupku proti majetku, za který ji ve správním řízení hrozí pokuta do výše 50.000 Kč," uvedla strážník Tereza Greplová. (red)

Park v Okružní bude otevřen v říjnu

foto Magistrát města Prostějova

Nový park v Okružní ulici v Prostějově měl být původně dokončen k 30. červnu. Termín jeho otevření se ale nakonec posouvá až na říjen.

"Park je po stavební stránce dokončen, je vysazena veškerá zeleň. Momentálně se zakládají trávníky s termínem dokončení do října 2020 dle dodatku ke smlouvě," sdělila PvNovinkám mluvčí radnice Jana Gáborová. 

"Vybudování tohoto parku a parků obecně považuji, s ohledem na životní prostředí za zcela zásadní. Je třeba co možná nejvíce posílit zelené plíce města,“ uvedla již dříve náměstkyně primátora Prostějova Milada Sokolová. 

Nový park v Okružní roste. A zelená se

ilustrační foto

Na projektu "Nový park jih Okružní“ se pracuje od poloviny února letošního roku. Park by měl být hotov ke konci června.

"Součástí parku bude nově vysazená zeleň, vybudovaná nová síť cest a stezek, zpevněné plochy, drobná architektura a umístěn odpovídající mobiliář," uvedla náměstkyně primátora Prostějova Milada Sokolová. "V novém parku bude řešen i systém hospodaření se srážkovou vodou, návštěvníci se mohou těšit na menší vodní plochu," doplnil náměstek primátora Jiří Rozehnal. 

Investice ve výši 18 milionů je financována z prostředků statutárního města Prostějova a z dotace Operačního programu životní prostředí. (ber)

Nový park v Okružní roste, hotov bude v červnu

Foto ber

Na projektu "Nový park jih Okružní“ se pracuje od poloviny února letošního roku. Park by měl být hotov ke konci června.

"Součástí parku bude nově vysazená zeleň, vybudovaná nová síť cest a stezek, zpevněné plochy, drobná architektura a umístěn odpovídající mobiliář", uvedl náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Jak dodala náměstkyně primátora Milada Sokolová, v novém parku bude řešen i systém hospodaření se srážkovou vodou, návštěvníci se mohou těšit na menší vodní plochu.

Investice ve výši 18 milionů je financována z prostředků statutárního města Prostějova a z dotace Operačního programu životní prostředí. (ber)

Město žádá o dotace. Na park v Okružní a zeleň v ulici Zahradní

ilustrační foto MMP

Pro vznik nového parku a ozelenění ulice žádá město Prostějov o dotační peníze. Rada města Prostějova schválila projektový námět „Nový park Okružní“ a přípravu a podání žádosti o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí.

„Konkrétně jde o vybudování nového městského parku jižně od ulice Okružní, na stávající ploše využívané jako orná půda, v místě, kde je plánována výstavba bytových domů. Budou zde provedeny terénní úpravy včetně terénních modelací, budou se sázet listnaté stromy, keře, založí se trávník a květnatá louka.

Nový park v Okružní ulici brzdí majetkoprávní vztahy, říká magistrát

ilustrační foto studie MMP

Návrh nového parku v Okružní ulici v Prostějově je hotov od konce roku 2016. Realizovat se dle radnice měl v roce 2018. Tomu ale brání majetkoprávní vztahy. 

Jak PvNovinky již informovaly, vše mělo být hotovo již v letošním roce. Jenže není. "Dle vyjádření dotčeného odboru je třeba vyřešit všechny majetkoprávní záležitosti. Běží výpovědní lhůta u existujícího pachtu zemědělské půdy a probíhá majetkoprávní jednání se Státním pozemkovým úřadem," sdělila PvNovinkám mediální referentka radnice Anna Kajlíková. Věci by se ale mohly pohnout v září. "Na zastupitelstvo bude odbor předkládat k odsouhlasení způsob majetkoprávního dořešení celé situace. Zohlednit se také musí například dokončení sklizně zemědělců," doplnila Kajlíková.