přednáška

Hvězdárna zve na přednášku Nejsme ve vesmíru sami

ilustrační foto plakát akce

Pozvání tentokrát přijal geolog Petr Gadas z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Přednáška se koná ve čtvrtek 24. září v 18 hodin, její součástí je i ukázka vzorků meteoritů a tektitů.

V úvodu přednášky bude uveden přehled různých skupin extraterestrických těles na základě velikosti, původu, vztahu k naší planetě s příklady (planetky, meteoroidy, komety ad.), dále základní terminologie a přehled v oblasti meteoritiky s uvedením řady příkladů a předvedením několika ukázek. V souvislosti s meteority i přehled významných historických i současných pádů. V případě dostatku času bude probrána i problematika impaktových událostí a s tím souvisejících jevů, problematika tektitů a dalších impaktních produktů a předvedení ukázek. Vstupné činí 40,- a 20,-. (red)

Máte rádi historii? Zajeďte na přednášku o legiích

ilustrační foto plakát

Klub válečných veteránů a obec Smržice pořádají v pátek 13. dubna přednášku Československé legie 1914-1920.

František Trávníček o nich bude přednášet od 18 hodin v Kulturním domě ve Smržicích. (red) 

Záhada jantarové komnaty? Nenechte si ujít!

ilustrační foto plakát

Přednášku Jantarová komnata Milana Zacha Kučery chystá na středu 21. března obec Vranovice - Kelčice.

Uskuteční se od 18,30 hodin v motorestu U Toma v Kelčicích. "Přijďte si poslechnou badatele, záhadologa a spisovatele. Bude to stát za to," přidal pozvání Jan Chytil. (red)  

 

Prostor zve na přednášku a setkání s architektem Jakubem Marešem

ilustrační foto událost akce

Konat se bude 3. února od 19 hodin v galerii Prostor v Úprkově ulici v Prostějově. 

Plzeňský spolek k světu pracuje již řadu let s tématem využití veřejného prostoru na pozadí pořádání netradičních kulturních akcí. V rámci svého dosavadního působení již organizace představila projekt na osídlení a revitalizaci centrální náplavky u řeky Radbuzy – sezonní festival Náplavka k světu, založila plzeňskou odnož PechaKucha Night (mezinárodní koncept showcasu kreativců a zajímavých lidí), spouští první městskou půjčovnu koloběžek, provozuje galerii v podchodu a projekt Kontejnery k světu.; za svým jménem však nese mnoho dalších aktivit.

Hvězdárna zve na přednášku: Odkryté tajemství prostějovské bouře

ilustrační foto pozvánka

V pondělí 10. 7. 2017 ve večerních hodinách se přehnala přes Prostějov série silných bouří, jejichž následkem byly převážně vysoké úhrny srážek. Zaznamenány byly též silné nárazy větru a velké kroupy. Problematice bouřek jako takových se bude na prostějovské hvězdárně věnovat Otakar Salaj, a to 10. srpna od 18 hodin.

"Prostějované, ale i lidé z okolí, mají tuto událost jistě v živé paměti, protože srážková voda následně vyplavila spoustu sklepů a rozvodnila menší vodní toky. Voda se dostala například i do suterénních prostor naší hvězdárny a některé zdi vysychají doposud. Podrobnější informace viz http://www.hvezdarnapv.cz/bourky-kroupy-dest. Tato, mimořádná a nanejvýš aktuální přednáška, bude zaměřena jednak konkrétně na tuto bouřkovou situaci, ale budeme se věnovat také problematice bouřek samotných.

Zdravotnické škola pořádá přednášky o první pomoci

Foto SZŠ Prostějov

K tradičním akcím Střední zdravotnické školy Prostějov patří přednášky o první pomoci. Jedna z nich se uskutečnila i v Dětském domově v Plumlově. 

"Je třeba hlavně mezi mládeží šířit osvětu a poznání, že záchrana lidského života a úcta k životu je jedním z pilířů kvalitně fungující společnosti," vysvětlila jeden ze zásadních smyslů této aktivity jedna z přednášejících Anežka Vítková. (MM)

Hvězdárna zve na Kosmické lety, které se neuskutečnily

ilustrační foto hvězdárna Prostějov

Ve čtvrtek 16. června v 18 hodin představí se v prostějovské hvězdárně představí Tomáš Přibyl. Pro zájemce má připravenu besedu Kosmické lety, které se neuskutečnily.

Historie si pamatuje jména vítězů – a v případě pilotované kosmonautiky pak uskutečněné mise. Ale je celá řada takových, které se sice připravovaly, ale z různých důvodů nakonec neodstartovaly. Šlo přitom o různé lety v amerických i ruských programech od počátků kosmonautiky až do dnešních dnů. Pojďme po stopách misí, které nikdy nedostaly příležitost!

O čem vyprávějí svatby „prostějovských“ Pernštejnů?

ilustrační foto MMP

Máte rádi historii? Program Městské knihovny v Prostějově, prostřednictvím odborné přednášky, zavede účastníky do zákulisí svateb „prostějovských“ Pernštejnů. Přednáška historičky Michaely Kokojanové se koná ve středu 20. ledna v 17 hodin.

„Poznávání dějin zúžené jen na souhrn dat a činů, byť sebeslavnějších, vlastně o hodně ochuzuje – to zdaleka není objevem dneška. Snad tedy za zimního podvečera, kdy se odjakživa pěkně v teple vzpomínalo, rozjímalo a vyprávělo, zaujme méně obvyklý pohled na takzvané pernštejnské století (od konce 15. do konce 16. století), jež patřilo v prostějovských dějinách k těm pozoruhodným, úspěšným a inspirativním,“ láká na přednášku ředitel Městské knihovny Prostějova Aleš Procházka. (red)

Projekt radí dětem i učitelům, jak se vyrovnat s anorexií i falešnými vzory

ilustrační foto internet

Netradiční preventivní projekt, který interaktivní dramatickou formou pomáhá dětem vyrovnat se s poruchami příjmu potravy i falešnými vzory, vyráží na spanilou jízdu po základních školách v Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji. Tento týden se zastavil v ZŠ Edvarda Valenty v Prostějově, kde si žáci nanečisto vyzkoušeli prostřednictvím vlastního prožitku popasovat se s poruchami příjmu potravy a okolnostmi s tím spojenými.

„Program na prevenci zdravotních problémů v dětském věku umožní předcházet poškozování vlastního zdraví. Tematicky čerpá z příběhů o nezdravé touze po štíhlosti a o přijímání falešných vzorů. Edukační část programu se zaměří na způsoby rozpoznání příznaků a vyhledání pomoci, pomůže dětem v bezpečné rovině pochopit rizika spojená s poruchami příjmu potravy a učí jim předcházet,“ vysvětlila manažerka Magdaléna Strejčková ze Sdružení D Olomouc, které projekt připravilo.

V Prostějově bude přednášet profesor Jan Sokol

ilustrační foto pozvánka

 

Prof. PhDr Jan Sokol, Ph.D. CSc. bude v Prostějově přednášet na téma Křesťan a občanská společnost. Přednáška se uskuteční v neděli 18. ledna v 16 hodin v sále českobratrské církve evangelické v Prostějově, Kollárova 6. 

Prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc. (* 18. dubna1936, Praha) je významný český filosof, překladatel filosofických textů, vysokoškolský pedagog a publicista. Spolupracoval na ekumenickém překladu bible. Byl poslancem Federálního shromáždění v letech 1990–1992, ministrem školství v Tošovského vládě r. 1998 a posledním protikandidátem Václava Klause ve volbách prezidenta ČR v únoru 2003. Je jedním z výrazných současných českých křesťanských intelektuálů. Zabývá se hlavně filosofickou antropologií, dějinami náboženství a antropologií institucí.