rekonstrukce

Lutinovovu uzavře oprava kanalizace

ilustrační foto mapy.cz

Ve dnech 12. 4. – 14. 4. 2019 bude úplně uzavřena komunikace Lutinovova z důvodu opravy kanalizace. 

Stavbu provádí JR STAVBY CZ Olomouc, odpovědná osoba M. Švejdík, tel. 775041201. 

(Zdroj: Odbor dopravy Magistrátu města Prostějova)

 

OBRAZEM. Rekonstrukce Plumlovské je v plném proudu

Foto ber

18. března 2019 byly zahájeny práce na akci: „Rekonstrukce ulice Plumlovská, Prostějov“. Stavební úpravy budou obsahovat práce na komunikacích, chodnících, veřejném osvětlení, parkovacích stáních, zavlažovacím systému a přeložkách inženýrských sítí (plyn, telefon, elektřina). Stavba bude realizována od března do srpna 2019.

Úsek 1 v termínu 18.3.2019 do 19.4.2019:

Jedná se o pokračování od autobusových zastávek Plumlovská sídliště po ulice Polská, Jungmannova. Ulice Polská a Jungmanova budou uzavřeny bez možnosti vjezdu na ulici Plumlovskou. (ber)

Opravy D46 se blíží

ilustrační foto

Na společném jednání zástupců Ředitelství silnic a dálnic a města Prostějova byly dohodnuty termíny i rozsah zamýšlených úprav. Půjde o úpravu mimoúrovňového křížení dálnice Prostějov – střed, úsek estakády od Prostějova střed po Prostějov sever u TESCA a oprava napojení silnice II/366 na D46 u TESCA.

„Projednali jsme úpravu mimoúrovňového křížení dálnice Prostějov – střed. Jedná se o dopravní uzel zahrnující napojení ulice Kralické na D 46 u průmyslové zóny, mosty nad ulicí Kralickou a ulicí Leteckou a dále na sjezd a napojení D46 u Mechaniky. Zde bude provedena demolice mostu, nový most bude rozšířen tak, aby mohly být prodlouženy připojovací a odbočovací pruhy, zhruba na délku 200 m.

Plumlovská od dnešního dne průjezdná pouze jedním pruhem

ilustrační foto studie

Právě dnes, 18. března 2019, byly zahájeny práce na akci: „Rekonstrukce ulice Plumlovská, Prostějov“. Stavební úpravy budou obsahovat práce na komunikacích, chodnících, veřejném osvětlení, parkovacích stáních, zavlažovacím systému a přeložkách inženýrských sítí (plyn, telefon, elektřina). Stavba bude realizována od března do srpna 2019.

Od 18.3.2019 bude ulice Plumlovská průjezdná pouze jedním směrem od Jiráskova náměstí směrem na Mostkovice. Od 18.3.2019 budou zahájeny stavební práce na rekonstrukci ulice po ucelených částech ulice Plumlovská.

Předpokládaný postup prací je: Úsek 1 v termínu 18.3.2019 do 19.4.2019: Jedná se o pokračování od autobusových zastávek Plumlovská sídliště po ulice Polská, Jungmannova. Ulice Polská a Jungmanova budou uzavřeny bez možnosti vjezdu na ulici Plumlovskou.

Na rekonstrukci Plumlovské se bude podílet kraj a město

ilustrační foto letecký snímek

Stavební práce na rekonstrukci jsou rozděleny. Část jde na vrub hejtmanství a část prostaví město Prostějov. Do „svého“ dílu oprav město Prostějov investuje zhruba 40 milionů korun.

„Na této rozsáhlé krajské akci se pochopitelně podílíme také, a to nemalou měrou. Prostějov se postará o rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení. Také zeleň čeká obnova včetně zavlažovacího systému. Pro motoristy budou nové parkovací plochy, rekonstrukcí projdou autobusové zálivy,“ vyjmenoval náměstek primátora Jiří Rozehnal a doplnil, že rekonstrukci předcházely přeložky plynovodu, telefonních kabelů, probíhala pokládka chrániček pro optické sítě.

Problémy při rekonstrukci hlavního průtahu Žešovem vyřešeny

Foto čtenář

Žešovští si mohli oddychnout. Po dokončení oprav mostu nad dálnicí D46 vedoucího z Prostějova směrem na Němčice se jim opět umožnil volným přístup k jejich domovům. Začalo ale jiné trápení. Město začalo rekonstruovat hlavní průjezd obcí směrem na Vranovice-Kelčice.

"Firma odbagrovala celý povrch silnice, což je samozřejmě pochopitelné při úplné rekonstrukci. Bohužel například u místní bytovky nebyl zachován žádný průchod tak, aniž by člověk z přístupové cesty nevstoupil rovnou do blátěného podloží. Zavolal jsem ohledně téhle záležitosti náměstkovi Zdeňku Fišerovi, od kterého jsem získal kontakt na stavbyvedoucího firmy Strabag. Tomu jsem předložil náš problém a on obratem přislíbil situaci řešit.

Nástavba ZŠ J. Železného přijde na dalších 800 tisíc. Kvůli projektu

ilustrační foto plány MMP

V novém podlaží vznikly odborné učebny a přednáškový sál pro komunikaci v cizích jazycích a přírodní vědy. Zároveň byl řešen bezbariérový přístup. Celkové náklady jsou zhruba 25 milionů korun. Jenže se zvednou. Stavbě totiž chybí leccos, co projektant nezařadil do projektu.

"Chybí mimo jiné bezpečnostní zábradlí a protipožární obložení šachty výtahu. Náprava přijde na cca 800 tisíc korun," sdělil PvNovinkám náměstek primátorky Zdeněk Fišer. Podle jeho slov bude město žádat náhradu po projektantech nástavby. (ber)

 

Rekonstrukce autobusového nádraží v plném proudu

Foto ber

V době od 9. 7. 2018 do 14. 10. 2018 probíhá rekonstrukce autobusového nádraží v Prostějově (u supermarketu Albert).

První etapa, která se týká nástupišť 10, 11 a 12, by měla být ukončena 5. srpna. 

Druhá etapa, v době od 6. 8. - 26. 8. 2018, se týká nástupišť číslo 7, 8, 9, III. etapa 27. 8. - 16. 9. 2018 nástupišť číslo 4, 5, 6 a IV. etapa 17. 9. - 14. 10. 2018 nástupišť číslo 1, 2, 3.

Provozu MHD v Prostějově se tato úprava netýká. (red)

Zrekonstruované náměstí Spojenců bylo otevřeno

Foto MMP

Ve středu 18. 7. 2018 v 9 bylo slavnostně otevřeno zrekonstruované náměstí Spojenců v Prostějově.

„Stavba v hodnotě více než 26 milionů korun probíhala v roce 2017 a 2018 po etapách, celková délka realizace byla přesně 119 kalendářních dnů,“ shrnul 1. náměstek primátorky Zdeněk Fišer s tím, že náměstí má nyní například nově opravené komunikace, vybudované zpevněné plochy, hrací plochy nebo podzemní kontejnery.

Rekonstrukce autobusového nádraží začala! Jaký bude postup?

ilustrační foto plán MMP

Dle informace FTL - First Transport Lines, a.s. Prostějov bude rekonstrukce probíhat ve čtyřech etapách. V termínu od 9. 7. 2018 do 14. 10. 2018 bude probíhat rekonstrukce autobusového nádraží v Prostějově (u supermarketu Albert).

Při každé etapě bude uzavřeno vždy celé nástupiště (tři nástupní zastávky).

Náhradní zastávky budou řádně označeny a umístěny na chodníku v ulici Janáčkova, naproti stávajícímu autobusovému nádraží. Pro příjezd k označníkům po Janáčkově ulici využijí autobusy průjezd přes nádraží MHD. Pro odjezdy autobusů ve směru ulice Pražská a Dolní se využije pro otočení průjezd autobusovým nádražím. Náhradní zastávky budou sloužit výhradně k zastavení pro nástup a výstup cestujících - je zakázáno na nich parkovat nebo stát.

Jednotlivé etapy uzavření nástupišť: