rybník

Stavební úpravy rybníka v Krasicích byly zahájeny

Foto MMP

Narušené břehy rybníka čeká úprava a zpevnění lomovým kamenem. Odstraňovat se například budou náletové dřeviny. Práce na revitalizaci rybníka ovšem mají zpoždění. Důvod vysvětlil první náměstek primátorka Zdeněk Fišer.

„Důvodem opožděného zahájení činností a následného menšího čerpání objemu finančních prostředků než se předpokládalo, byl výskyt zvláště chráněných živočichů v oblasti tohoto biotypu, kdy je podle zákona zakázáno škodlivě zasahovat do jejich přirozeného vývoje. Souběžně jsme proto do letošního roku přesunuli i provádění archeologického a autorského dozoru na investiční akci,“ uvedl Fišer.

Krasice bude zdobit parčík. U rybníka

ilustrační foto MMP

Dosud nevyužívané plochy v ulici Zahradní, v blízkosti rybníka v Krasicích, doplní zeleň. V rámci neustálé snahy o navyšování zeleně připravuje vedení města Prostějova v lokalitě odpočinkový parčík s menším dětským hřištěm.

„Plocha bude zatravněna a osázena zelení. Je zde vyšlapaná stezka pro pěší, kterou v projektu respektujeme, protože její trasa nejspíše lidem takto vyhovuje, jen jí dáme nový povrch,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer.

Osvětlení na drozdovickém rybníku zapne led. Dvanácticentimetrový

ilustrační foto PvNovinky.cz

Pro ty, kdož využívají ledovou plochu drozdovického rybníka v Prostějově k bruslení, máme zprávu stran jeho osvětlení. Světla ledovou plochu hned tak neozáří. Led je totiž stále příliš slabý.

"Osvětlení ledové plochy spustíme v okamžiku, kdy síla ledu dosáhne dle doporučení hasičů dvanácti centimetrů," sdělil vedoucí Oddělení údržby majetku Odboru správy a údržby majetku města Jaroslav Chromek s tím, že tloušťka ledové kůry je denně kontrolována. "Chceme tímto způsobem zabránit tomu, aby lidi na led, který je slabý, nevstupovali. Tím, že bychom rozsvítili, bychom je mohli k takovým věcem navádět," dodal. I když bude osvětlení spuštěno, bruslení a pohyb po rybníku bude i nadále pouze na vlastní nebezpečí. (ber) 

OBRAZEM: Na rybník s opatrností!

Foto PvNovinky.cz

Před pár dny jsme na PvNovinkách přidali několik fotografií věnovaných zimním radovánkám na rybníce v Drozdovicích.

Dnes už by bruslaři měli být poněkud opatrnější, teplota vzduchu se vyšplhala ke dvěma stupňům nad nulou a s ní se tenčí ledový krunýř vodní plochy. Tak pozor, ať se koupete jen ve vlastní vaně! (red)

Stavební úpravy Krasického rybníka budou provádět Ekostavby Brno

Foto MMP

Rada města Prostějova má jasno v tom, která firma se pustí do úprav Krasického rybníka. Jako ekonomicky nejvhodnější vybrala ze sedmi oslovených firem nabídku společnosti Ekostavby Brno a.s. Předmětem plnění této veřejné zakázky je úprava hráze rybníka v Krasicích.

„Konkrétně jde o vysvahování a zpevnění břehů i hráze kamenným pohozem. Bude vybudována nová spodní výpusť s vypouštěcím potrubím, na přítoku budou vybourány a znovu vybudován vtokový objekt, rozdělovací šachta a čelo na výtoku propustku. Opravena bude také usazovací jímka a vyčištěna odpadová potrubí.

Oprava rybníka v Krasicích jde do druhého zadávacího řízení

ilustrační foto

Vybraný uchazeč na provedení stavebních prací na regeneraci rybníka v Krasicích neuzavřel smlouvu, a proto musela Rada města Prostějova zrušit své usnesení o uzavření Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Krasický rybník – provedení stavebních úprav“. Vybraná firma „AQUEKO, spol. s r.o., Velké Meziříčí – Lavičky“ od zakázky odstoupila a Rada města Prostějova schválila opakované zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky.

„Základním hodnoticím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. Novou výzvu k podání nabídek zašleme desítce možných zájemců. Na financování části nákladů stavby nám byl dán příslib poskytnutí dotace Ministerstvem zemědělství ČR. Tyto finance by mohly pokrýt až osmdesát procent uznatelných nákladů,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer. Regenerace rybníka má přinést nejen kompletní úpravu, ale také zajistit pro obyvatele relaxační zónu.

Chcete revitalizovat Krasický rybník? Přihlaste se do výběrového řízení

ilustrační foto MMP

Regeneraci Krasického rybníka a jeho okolí plánuje prostějovský magistrát již delší dobu. Měla začít letos na jaře, posunuly ji ale dotace. Město muselo vyhlásit nové výběrové řízení.

„Do prvního výběrového řízení se přihlásili čtyři uchazeči, jeden navíc nesplnil podmínky. Abychom dosáhli na dotace, museli jsme vyhlásit nové výběrové řízení, protože ze zákona musí být uchazečů pět,“ vysvětlil náměstek primátorky Zdeněk Fišer.

Náklady na revitalizaci podle jeho slov dosáhnou 3,5 milionu korun, dotace by mohla činit až 2 miliony. „Pokud vše dobře půjde, bude zahájena v polovině května a dokončena za 3,5 měsíce, tedy v září,“ dodal náměstek. (ber)

Obnova rybníka v Žešově se blíží

ilustrační foto

Revitalizace rybníka v Žešově je zase o kus blíž své úpravě. Rada města Prostějova odsouhlasila finance na projektovou dokumentaci.

Jedná se o finanční prostředky na provedení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení za účelem provedení revitalizace rybníka v katastrálním území Žešov.

Pacht rybníka se mění na pronájem

ilustrační foto MMP

 

Zpevnění břehu rybníka v Krasicích, vyčištění dna nádrže, zejména stavby vpustí a výpustí včetně soustavy česel a vybudování relaxační zóny pro tamní obyvatele. To je záměr vedení města Prostějova. Nejdříve je ale potřeba změnit smlouvu. 

Za změnou pachtu rybníka v Krasicích na klasický pronájem stojí ryze praktické důvody. Jakmile totiž dojde ke změně formy smlouvy, může město požadovat dotaci na jeho celkovou opravu. S plánovanou revitalizací totiž mohou pomoci dotační peníze. Na ty ale město nedosáhne, pokud nezmění režim smluvního vztahu se správcem z pachtu na pronájem. V současnosti je rybník považován za chovný, což podmínky nových dotačních titulů na opravy pro vodní díla zapovídají.

Město odkoupí pivovarský rybník na Močidýlkách

Foto ber

 

Rada města Prostějova doporučila zastupitelstvu vykoupit vodní plochu a přilehlé pozemky ve Vrahovicích, tzv. Pivovarský rybník na Močidýlkách. Za 100 tisíc korun získá od soukromé firmy 2 593 m2 metrů pozemku.

Vedení města se zabývalo neutěšeným stavem vodní plochy na říčce Hloučela a hledalo řešení nápravy. „Já jsem třeba hovořil s pamětníky, kteří se tam dokonce před lety chodili koupit. Jedná se o místo, které si do budoucna zaslouží naši pozornost v oblasti rozšiřování veřejné zeleně a vytváření oddechových zón ve městě,“ uvedl Jiří Pospíšil, náměstek primátora.