severní obchvat

Kvůli severnímu obchvatu se začalo vyvlastňovat

ilustrační foto ČT

Na konci prosince roku 2018 byla v Prostějově uzavřena kancelář zabývající se pozemky nutnými pro vybudování severního obchvatu města. Pět ze sto jedenácti smluv nebylo možné dokončit. Vlastníky pozemků se nepodařilo dohledat, a tak začal s vyvlastňovacím procesem.

"Jde celkově o 111 smluv, u pěti parcel zemřeli původní vlastníci a nám se nepodařilo dohledat dědice," uvedl druhý náměstek hejtmana Olomouckého kraje Jan Zahradníček. Na úřední desce města Prostějova se tak 3. května objevily dokumenty, kde město, co by vyvlastňovací úřad, dává na vědomí odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).

Kvůli severnímu obchvatu se bude vyvlastňovat

ilustrační foto ČT

Na konci prosince roku 2017 byla v Prostějově uzavřena kancelář, zabývající se pozemky, nutnými pro vybudování severního obchvatu města. Situace ale stále není dořešena, pět ze sto jedenácti smluv není dokončeno. Vlastníky pozemků nelze dohledat a tak kraji nezbude, než parcely vyvlastnit.

"Jde o 111 smluv, pětadevadesát je uzavřeno, u osmi až devíti se dořešují pouze technikálie. U pěti parcel zemřeli původní vlastníci a nám se zatím nepodařilo dohledat dědice," uvedl druhý náměstek hejtmana Olomouckého kraje Jan Zahradníček. Kraj tak podle jeho slov zřejmě přistoupí k vyvlastnění.

Výkup pozemků pro severní obchvat je ukončen. Může se stavět!

ilustrační foto ČT

Dlouho diskutovaným problémem je v Prostějově vybudování tzv. severního obchvatu. Ten by měl ulehčit věčně ucpanému a zplodinami zamořenému centru Prostějova. Povede od obchodní zóny u výpadovky na Olomouc zadem za domy až k výpadovce na Kostelec na Hané a Konici. Podle odhadů by ho denně mohlo využít několik tisíc automobilů. Jeho stavba byla podmíněna výkupem 108 pozemků, které se musely uskutečnit do konce roku 2017. Kancelář pro výkup pozemků, kterou kraj s městem Prostějov založil, konečně hlásí splnění úkolu. O rozhovor PvNovinky požádaly Jiřího Rozehnala ze zmíněné kanceláře.

Jak dlouho jednání trvala?

Kancelář pro výkup pozemků pracovala ve složení Jiří Rozehnal a Roman Karšulín od 1.6.2016 a ukončí svojí činnost ke 31.12.2017, tedy po devatenácti měsících, během kterých se podařilo zabezpečit všechny pozemky potřebné pro stavbu Severního obchvatu města Prostějova, ať už formou odkupu za jednotnou cenu stanovenou znaleckým posudkem či formou směny pozemků. V roce 2018 budou probíhat přípravy k získání stavebního povolení, v současnosti  probíhá zajištění financování přes dotační titul, aby se mohlo začít co nejdříve stavět.

Pozemky pro severní obchvat si mohou vyžádat vyvlastnění

ilustrační foto ČT

Některé výkupy pozemků pro budoucí obchvat města Prostějova si mohou vyžádat speciální postup. Kancelář pro výkupy pozemků musí zpracovat návrh postupu ve věci stanovení opatrovníků a podání návrhu na vyvlastnění. Rada tento postup odsouhlasila.

„Výkupy pozemků běží naplno. Přesto se patrně nevyhneme nepopulárnímu opatření, kterým je vyvlastnění. Jak informoval Jiří Rozehnal, z kanceláře pro výkupy pozemků, nepodařilo se dohledat osm osob a těmto bude nutné stanovit opatrovníky. Jsou to lidé, kteří žijí v cizině či zemřeli a jejich potomky se nepodařilo dohledat. Otevřeny zůstávají čtyři případy, u některých se možná nevyhneme podání návrhu na vyvlastnění. Tito majitelé žádají buď přemrštěnou cenu, až tři tisíce korun za metr, nebo trvají na vykoupení celého pozemku,“ vysvětlil první náměstek primátorky Zdeněk Fišer.

Čas obchvatu se krátí. Polovina pozemků zatím nevykoupena

ilustrační foto ČT

Něco přes půl roku funguje v Prostějově kancelář pro výkup pozemků určených pro stavbu obchvatu. Za tu dobu se jí podařilo zprostředkovat odkup 60 pozemků, dalších 62 na odkup čeká. Pokud nebudou všechny pozemky vykoupeny do roku 2018, tavba by se odložila na neurčito.

„Celkem se jedná o 122 oslovených majitelů,“ uvedla před rokem primátorka Alena Rašková.

Investorem stavby bude Olomoucký kraj s dotační podporou Evropských strukturálních a investičních fondů 2014-2020. Takzvaný severní obchvat by ulehčil dopravě a částečně ji odkláněl z centra mimo město.

Pozemky vykupuje převážně Olomoucký kraj. „Město Prostějov jedná o výkupu pozemků, které budou v naší kompetenci,“ doplnil první náměstek primátorky Zdeněk Fišer. Jedná se zejména o nadjezdy, cyklostezky, chodníky a podobně. (ber)

 

Výkupy pozemků pro tzv. Severní obchvat pokračují

ilustrační foto ČT

Město Prostějov se průběžně snaží zajistit zlepšení komplikované dopravní situace zejména středu Prostějova. Jednání s vlastníky pozemků ohledně jejich odkupu kvůli výstavbě Severního obchvatu pokračují.

Investice s rozpočtem přes 400 milionů korun dostala zelenou v souvislosti s novým evropským dotačním cyklem a přesněji po konstituci prostoru olomoucké aglomerace, která se následně zapojila do projektu integrovaných územních investic (ITI). 

Kancelář v Kasku připravena pro výkupy pozemků na severní obchvat!

ilustrační foto iprostejov.cz

Jak PvNovinky informovaly, jednání o odkupu pozemků pro severní obchvat je v plném proudu. Po schůzce s majiteli magistrát plní dané slovo a zřizuje kancelář, která se bude výkupy zabývat.

"V Kascentru je již připravená kancelář, ve které budou pracovat dva odborníci. Ti budou sepisovat smlouvy o výkupu pro kraj. Kancelář by mohla fungovat nejpozději k prvnímu červenci s tím, že budeme dělat vše pro to, aby svou činnost zahájila již do 14 dnů", uvedla na včerejší besedě k dalším prioritám Zdravého města jeho politička a primátorka Prostějova Alena Rašková. (red)

Jednání o výkupu pozemků pro severní obchvat je v plném proudu

ilustrační foto ČT

Dlouho očekávaný severní obchvat Prostějova je teď jednou z nejdůležitějších akcí prostějovského magistrátu. Ten před časem svolal setkání vlastníků dotčených pozemků. Nikdo z přítomných odkup neodmítl.

„Vlastníků je 120, na setkání jich přišlo jednapadesát. Čtyřicet dva z nich nám poskytlo okamžité vyjádření, dalších devět vlastníků se s kladným stanoviskem ozvalo následně,“uvedl náměstek primátorky Zdeněk Fišer. U deseti majitelů zatím úřad nezná místo pobytu. „Pozvánky se vrátily s tím, že adresát je neznámý,“ vysvětlil Fišer.

Podle jeho slov chtějí někteří vlastníci městu prodat celé pozemky, jiní žádají směnu. „Zatím můžeme garantovat jediné, a to je cena 600 korun za metr čtvereční,“dodal Fišer.

Pozemky na severní obchvat prodáme, znělo na setkání

ilustrační foto

Dlouhá léta plánovaný severní obchvat Prostějova vázne na pozemcích, které patří soukromým majitelům. Na setkání, které uspořádal v minulém týdnu Olomoucký kraj a město Prostějov, se jich ze 120 dostavilo přes 50. Většinou chtějí pozemky prodat.

„Dle prezenční listiny se sešlo přes 50 majitelů parcel. Na místě se vyplňoval dotazník, zda mají zájem parcely prodat. Bezprostředně po ukončení akce se vrátilo 39 dotazníků, z nichž v žádném není uvedeno, že by majitel vysloveně nesouhlasil,“ sdělila redakci mluvčí magistrátu Jana Gáborová.

Většina z majitelů podle ní uvádí, že záleží na předložené kupní smlouvě, resp. smlouvě o smlouvách budoucích, tedy na podmínkách, které budou uvedeny písemně. „Jednání se nebrání a někteří by dokonce chtěli prodat co nejdřív,“ dodala Gáborová.

Město zve na schůzku majitele pozemků pod plánovaným severním obchvatem

ilustrační foto zdroj tv ČT24

O dalším postupu v odkupech pozemků nutných pro stavbu severního obchvatu města budou jednat majitelé parcel se zástupci města a kraje. Schůzka je naplánována na 14. dubna 2016 ve Společenském domě a projednat by se na ní měl další postup s více než stovkou majitelů parcel. Výjimkou nejsou ani parcely, které mají několik vlastníků.

Celkem se jedná o 122 oslovených majitelů. „Všechny už Olomoucký kraj oslovil, ne všichni ale reagovali. Je jasné, že ani na schůzku, kterou jsme svolali, se nedostaví všichni. Doufáme ale, že to bude většina,“ uvedla primátorka Alena Rašková. Podle jejich slov si kraj i město potřebují udělat představu, kdo je ochoten prodat pozemek ihned a s kým bude nutno jednat dále.