sociální služby

Být jiný přece není překážka

ilustrační foto MMP

Zdravé město Prostějov připravuje předvánoční setkání dětí a žáků speciálních škol a uživatelů sociálních služeb. Akce s mottem „Být jiný není překážka“ proběhne v Kulturním klubu Duha ve Školní ulici dne 1. prosince 2017 v čase od 8.30 do 12.00 hodin. 

Setkání se uskuteční tradičně pod záštitou primátorky Aleny Raškové. Předvánoční akce návštěvníkům naservíruje program, který si pro téměř adventní čas připravili sami účinkující. Dopolední programová nabídka předloží divákům hrané scénky, zpěv, tanec, vše v přátelské a předvánoční atmosféře.

„Všichni, kteří se na programu podíleli a také v něm účinkují, chtějí ukázat, že se ze všech sil zapojují do normálního života a chtějí být plnohodnotnými členy společnosti. Klobouk před nimi dolů," řekla Rašková. (Zdroj MMPv)

 

Pracovníci v sociálních službách dostanou přidáno. Kraj získal na mzdy devadesát milionů

ilustrační foto

O navýšení státní účelové dotace na sociální služby na rok 2017 pro Olomoucký kraj rozhodlo v těchto dnech Ministerstvo práce a sociálních věcí. Dotace byla regionu navýšena o téměř devadesát milionů korun – a to v souvislosti se změnou platových tarifů u sociálních pracovníků a zaměstnanců v sociálních službách, které s účinností od 1. července schválila vláda.

V období, kdy poskytovatelé sociálních služeb podávali žádosti o příslušnou dotaci na rok 2017, nebylo možné tento vývoj předvídat. Poskytovatelé proto podali standardně žádost a řada z nich dostala požadovanou dotaci už v řádném kole dotačního řízení.

„Vedení kraje proto rozhodlo o vyhlášení mimořádného kola dotačního řízení. V jeho rámci bude poskytovatelům sociálních služeb umožněno podat žádost o dotaci, která navýšení osobních nákladů zohlední,“ řekl hejtman Ladislav Okleštěk.

Olomoucký kraj také letos podpoří projekty v sociální oblasti

ilustrační foto

Akce či projekty, které se týkají sociálních věcí a směřují ke zkvalitnění života občanů regionu, bude Olomoucký kraj dotovat i v roce 2017. Celkem na to vyčlenil téměř pět a půl milionu korun.

„Peníze budou rozděleny do čtyř dotačních titulů. Konkrétně podpoříme prevenci kriminality, integraci romských komunit, prorodinné aktivity a také činnosti, které se orientují na sociální začleňování,“ řekl Oto Košta, hejtman Olomouckého kraje.

Sociální byty v Prostějově budou, uvedl Pišťák

ilustrační foto

 

S nedostatkem sociálních bytů bojuje Prostějov již dlouho. Primátor Miroslav Pišťák v pondělí na jednání zastupitelstva oznámil, že byty budou.

„Pokud nebude vypsána dotace na jejich výstavbu, zvažujeme jejich vybudování z vlastních zdrojů,“ uvedl Pišťák.  

Informaci zcela jistě ocení nejen senioři, ale i mladé rodiny či osamělé matky s dětmi. Horizont výstavby ale zatím magistrát nezná. (ber)

Ubytovny pro sociálně slabé nejsou pouze „džob“ soukromníků

ilustrační foto internet

 

Již delší dobu se v Česku propírá bydlení na ubytovnách, které je často  velmi drahé. V případě chudých rodin tyto neúměrně vysoké náklady většinou nese stát prostřednictvím doplatků na bydlení zasílaných často rovnou na účet ubytovatele. I v Prostějově je několik takových ubytoven, většinou v soukromých rukách. Jednu z nich ale vlastní Schola Servis, jehož zřizovatelem je Olomoucký kraj. I on na jejich obyvatelích vydělává.

Drahé bydlení platí stát   

Nejvíce sociálně vyloučených žije v Čelechovicích, Vrbátkách, Dobromilicích a v Prostějově

ilustrační foto romea.cz

 

I na  Prostějovsku přibývá lidí, žijících na hranici chudoby. Stejně tak přibývá sociálně vyloučených, bydlících v ghettech a na ubytovnách. Podle statistik Ministerstva práce a sociálních věcí žije v  šedesáti dvou lokalitách v neutěšených podmínkách téměř pět tisíc lidí. Na Prostějovsku jde o Čelechovice na Hané, Vrbátky, Dobromilice a město Prostějov.

Lokalitu ve Vrbátkách podle úřadu tvoří tři domy v jedné uličce. Domy jsou ve špatném technickém stavu, chybí například zavedení vodovodu, také elektřina je odpojená, a to z důvodu neplacení, uvádí ve své zprávě agentura GAC, která situace zmonitorovala. Obdobná situace je v Čelechovicích i Dobromilicích. Prostějov vykazuje lokality dvě, kde žije zhruba dvě stě padesát lidí. Oproti obcím je hodnocení příkřejší. „Významně jsou zde zastoupeny krádeže a prostituce. Dále se zde vyskytuje prodej drog.

Centrum sociálních služeb přibírá klienty. I s Alzheimerem

Foto ber

 

Centrum sociálních služeb v areálu staré prostějovské nemocnice bude o dva objekty bohatší. Už v červnu by mělo otevřít zařízení pro chronicky nemocné Alzheimerovou chorobou a odlehčovací službu a denní stacionář pro seniory. Stále nabírá klienty.

Zařízení pro chronicky nemocné Alzheimerovou chorobou buduje Olomoucký kraj. Na místě pavilonu 13H vzniká za bezmála 45 milionů zařízení pro 29 klientů, které nabídne práci 20 lidem. "V současné době nemáme ještě všechna místa obsazena, stále přibráme klienty," uvedla ředitelka centra Miluše Lišková.  Volnou kapacitu má centrum zatím i v druhém objektu, bývalé úrazovce.

Na Prostějovsku chybí zařízení pro mentálně postižené ženy, říká Rašková

ilustrační foto

 

Rada města na schůzi konané 4. února 2014 schválila Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Prostějově pro období let 2014 - 2016.

Materiál se podrobně zabývá rozsahem sociálních služeb, jejich nabídkami a aktuálními požadavky ve spolupráci poskytovatelů, uživatelů a vedení města. Zpracovává se aktuálně každé dva roky. "Potřebné sociální služby ve městě máme, jejich síť je dostatečná, takže základním úkolem je udržet rozsah komplexní nabídky," řekla Alena Rašková, náměstkyně primátora.

Sociální služby jsou v Prostějově na vysoké úrovni

ilustrační foto internet

 

Rada města se zabývala průběžným materiálem komunitního plánování sociálních služeb v Prostějově a souhrnnou hodnotící zprávou rozvoje sociálních služeb v našem městě. 

Úroveň sociálních služeb v Prostějově je na vysoké úrovni, ve městě působí šest zařízení pro osoby se zdravotním postižením. "Současný trend státní sociální politiky směřoval k přenesení co největšího dílu odpovědnosti na obce a kraje. Prostějov, stejně jako většina ostatních obcí  není ekonomicky dostatečně způsobilý zajistit všechny oblasti sociálních služeb. Vyřešení všech problémů sociální oblasti lze předpokládat v dlouhodobém časovém horizontu," podotkla náměstkyně primátora  Alena Rašková, která zmínila především fakt, že Prostějov stárne.

Centrum sociálních služeb uspělo v soutěži o Cenu rady vlády

ilustrační foto internet

 

Letos poprvé byla vyhlášena Cena rady vlády pro seniory a stárnutí populace. Vyhlášení a předání ocenění autorům vítězných příspěvků proběhne v rámci 20. zasedání Rady vlády pro seniory a stárnutí populace ve čtvrtek 10. října 2013 v Hrzánském paláci v Praze. Mezi oceněnými budou i zástupci Centra sociálních služeb Prostějov.

Celkem bylo přihlášeno 73 příspěvků, z toho 33 tiskových, 25 fotografických, 14 audiovizuálních a 1 rozhlasový. Dne 10. září 2013 se sešla hodnotící porota – složená z 5 členů, jmenovaných na základě doporučení členů Rady vlády.

V tiskové kategorii obsadilo dílo prostějovského zařízení s projektem „Střípky vzpomínek - Ze života centra sociálních služeb Prostějov“.

 

Úspěšní účastníci soutěže z našeho regionu se v příštích dnech setkají s hejtmanem Jiřím Rozbořilem a jeho náměstkyní Yvonou Kubjátovou, kteří jim poděkují za reprezentaci Olomouckého kraje. (red)