SZPI

Harmonii zdraví v Atriu byl uložen zákaz prodeje nebalených pekařských výrobků

foto SZPI

Obchod Harmonie zdraví, který se nachází v Prostějově na Hlaváčkově náměstí, navštívili 10. srpna 2020 inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

Na místě zjistili hned několik pochybení. Nezajištěný přístup teplé vody pro očistu rukou, netekoucí voda, riziko kontaminace potravin z důvodu nevyhovujících prostor.

„Uložen je zákaz užívání úseku nebalených pekařských výrobků. Provozovna jakožto celek uzavřena nebyla,“ vzkazují inspektoři. (Zdroj SZPI)

Inspektoři zjistili doplněk stravy škodlivý pro lidské zdraví. Jsou v něm i rozpouštědla

Foto SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila nevyhovující šarži doplňku stravy Todicamp Tinktura zeleného vlašského ořechu – velikost balení 115 ml, datum minimální trvanlivosti: 11.2022, šarže: 202211TDC, výrobce: Todicamp S.R.L., země původu: Moldavsko. Inspektoři vzorek odebrali v provozovně společnosti Bohemian Symfony s.r.o., Zámecký vrch 423/18, Karlovy Vary. Dle informace dodavatele předmětná šarže obsahovala 331 kusů.

 

Laboratorní analýzou byla zjištěna přítomnost polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU), konktrétně naftalenu (zjištěno: 782 320 mikrogramů na kilogram – µg/kg, limit: 10 µg/kg), acenaftenu (zjištěno: 1105 µg/kg, limit: 10 µg/kg), fluorenu (zjištěno: 2579 µg/kg, limit: 10 µg/kg), fenantrenu (zjištěno: 2141 µg/kg, limit: 10 µg/kg) a pyrenu (zjištěno: 107,5 µg/kg, limit: 10 µg/kg). Doplňky stravy mají nařízením (EU) č. 1881/2006 stanové pevné limity pro výskyt PAU, tedy ropných produktů.

Pekárnu MOPS zavřely myši a brouci

Foto SZPI

Výrobnu firmy MOPS Němčice nad Hanou navštívili v úterý inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce. A hned ji uzavřeli.

Důvodem byl výskyt myšího trusu, mrtvých myší a hmyzích škůdců. Provozovna nebyla zabezpečená před pronikáním škůdců. Dalším důvodem byly nečistoty na podlaze. K dnešnímu dni zůstává pekárna stále uzavřena (Zdroj SZPI)

Sklad obchodu uzavřela špína

foto SZPI

Na kontrolu obchodu v Osíčanech, který provozuje obec Koválovice-Osíčany, se 4. června vypravili inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce. A zavřeli sklad. 

Důvodem byl výskyt myšího trusu, provozovna nebyla zabezpečená před pronikáním škůdců, výrazně zanedbaný úklid, nečistoty na podlaze.

„Uzavřena byla pouze část provozovny - prostory skladu. Provozovna jakožto celek uzavřena nebyla,“ dodává SZPI. (Zdroj SZPI)

SZPI upozorňuje na zneužívání virové epidemie při prodeji doplňků stravy

Foto SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) upozorňuje spotřebitele na další případy zneužívání obav veřejnosti v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19, a to některými prodejci doplňků stravy na internetu.

Doplňky stravy někteří prodejci propagují mimo jiné prostřednictvím uvádění zakázaných léčebných tvrzení a nepovolených zdravotních tvrzení, která slibují údajné účinky při nakažení koronavirem. Jednalo se o tyto případy:

V obchodě v Čelechovicích prodávali zkaženou uzeninu

Foto SZPI

Prodejnu potravin v Čelechovicích navštívili v únoru inspektoři Státní zemědělské potravinářské inspekce. Našli zde zkažené špekáčky.

"Výrobek měl oslizlý a lepkavý povrch. Potravina zapáchala po kažení. Vzorek byl odebrán z načatého balení. Na originální etiketě uvedeno: "Po rozbalení spotřebujte do 48 hod." Nebylo známo, kdy kontrolovaná osoba balení otevřela," uvádí inspekce. (Zdroj SZPI)

 

Inspekce uzavřela „Moravu“. Kvůli špíně a myším

ilustrační foto

ROSA market s.r.o. v Olomoucké ulici v Prostějově, který patří pod Potraviny Enapo, uzavřela ve středu 27. 11. 2019 Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

„Důvodem je výskyt myšího trusu, výskyt mrtvých myší, provozovna není zabezpečená před pronikáním škůdců, je zde výrazně zanedbaný úklid. Rovněž poukazujeme na výrazné znečištění všech prostor a nečistoty na podlaze,“ uvádí inspektoři.

Provozovna je k dnešnímu dni 29.11.2019 stále uzavřena.

(Zdroj: SZPI)

Lidl prodával falšované kabanosy. Z Polska

Foto SZPI

V rámci cílených kontrol zjistili inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) v tržní síti falšovaný masný výrobek „PIKOK KABANOSY“, trvanlivý - uzený výrobek, hmotnost: 175 g, šarže: L0197/F140/05293; DMT: 12.02.2019, výrobce: TARCZYŇSKI S.A., Uježdziec Maly 80, 55-100 Trzebnica, Polsko. Inspektoři potravinu odebrali v provozovně Lidl Česká republika v.o.s., Velebudická 3303/1a, Most. Inspekce prodejci nařídila stažení předmětné potraviny ze všech svých poboček a zahájí správní řízení o uložení pokuty.

Výrobce na obalu potraviny mj. uvedl: 100 g výrobku (bylo vyrobeno) ze 158 g masa (z toho 150 g vepřové maso a 8 g hovězí maso). Laboratorní rozbor ale prokázal, že výrobek neobsahuje hovězí maso v množství vyšším než 1%. Informace na obalu tak klamala, spotřebitel ohledně skutečného složení potraviny. Kontrolovaná osoba se tím dopustila porušení Evropského nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, a to ve smyslu klamání spotřebitele.

Inspektoři navštívili prodejnu potravin. A vydali zákaz

Foto SZPI

Inspektoři navštívili prodejnu Potraviny Van Hoai Nguyena v Císařské ulici osmadvacátého února. A hned vydali zákaz. 

Byl uložen zákaz na úseku nebalených pekařských výrobků. Důvodem byl nezajištěný přístup teplé vody pro očistu rukou a riziko kontaminace potravin z důvodu nevyhovujících prostor. "Provozovna jakožto celek uzavřena nebyla," upozorňují inspektoři. (Zdroj SZPI)

Inspekce uzavřela sklad. Potravinám U Jelínků

Foto SZPI

Potraviny U Jelínků v Určicích navštívila 25. ledna inspekce SZPI. Inspektoři následně uzavřeli sklad prodejny.

"Důvodů bylo několik, mimo jiné výskyt myšího trusu, provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců, výrazné znečištění všech prostor, nečistoty na podlaze, nečistoty na regálech či zařízeních a poškození stěn. Byl uložen zákaz užívání prostor skladu potravin. Provozovna (prodejna) jakožto celek uzavřena nebyla,“ upozornila SZPI. (red)