Vápenice

Starý Prostějov. Vápenice

Foto ber

Dnes se podíváme na Vápenici.

Fotografie z července roku 1940 zachycuje pravou stranu ulice spolu s reklamou na Lidový dům. Na to, že je válka, je zde klid a mír.

Klid ale  neměl v dějinách název této ulice, která se původně jmenovala Sadová. V roce 1896 získala dnešní název, který ale vydržel jen do roku 1940, kdy se změnila na třídu SA, od roku 1945 nesla jméno Stalinova třída a od roku 1962 to byla pro změnu třída Ponýrů. (ber)

Vápenice je otevřena!

Foto MMP

Ulice Vápenice byla dnes, v pondělí 3. srpna, otevřena. Stalo se tak s měsíčním předstihem.

"Tato oprava proběhla skutečně velice rychle. O měsíc dříve, než bylo původně plánováno, můžeme komunikaci předat motoristům. Snaha o urychlení stavby, aby občané nebyli uzavírkou limitováni, se podařila a z toho mám opravdu velikou radost. Velké díky patří také Olomouckému kraji, se kterým byla vynikající spolupráce," netají radost primátor města Prostějova František Jura. (red)

 

Vápenice se rozjede v pondělí!

Ilustrační foto ber

Oprava jedné z nejfrekventovanějších komunikací v Prostějově měla původně trvat od začátku července do 30. srpna. Stavbaři ale hlásí ukončení prací se skoro měsíčním předstihem.

"V pondělí 3. srpna v 10 hodin bude ulice Vápenice, za účasti zástupců Olomouckého kraje, vedení města Prostějova a zhotovitelů, znovu otevřena," sdělila dnes potěšující zprávu tisková mluvčí radnice Anna Kajlíková. (ber)

OBRAZEM: Vápenice v novém hávu

ilustrační foto

Oprava jedné z nejfrekventovanějších komunikací v Prostějově měla původě trvat od začátku července do 30. srpna. Stavbaři ale hlásí ukončení prací se skoro měsíčním předstihem.

Komunikace, za jejíž opravu zaplatí kraj dvanáct milionů korun, bude plně průjezdná od 4. srpna. (ber)

Uzavírka ulice Vápenice finišuje. Otevře se s předstihem!

Ilustrační foto ber

V pondělí 3. srpna bude ukončena uzavírka ulice Vápenice. Od 4. srpna budou linky MHD v Prostějově vráceny do původních tras a zastávek. 

Jak informuje společnost FTL – First Transport Lines, a.s., tímto dnem budou zrušeny náhradní zastávky Újezd, Poděbradovo náměstí a ulice Palackého pro "přetrasované" linky městské hromadné dopravy. Zpět budou obsluhovány zastávky dle platných jízdních řádů – Vápenice a Floriánské náměstí. Toto opatření se týká i příměstských linek. (red)

OBRAZEM: Vápenice v rekonstrukci

Foto ber

Od 1. 7. 2020 do 30. 8. 2020 probíhá kompletní oprava silnice II/150 ve Vápenici v Prostějově. Olomoucký kraj za ni zaplatí dvanáct milionů korun.

Popraskaná vozovka a vyjeté koleje trápily motoristy již delší dobu. Frekvetovaná ulice je jednou z nejvytíženějších ve městě, denně po ní projedou tisíce vozidel. Rekonstrukci si, stejně jako její uživatelé, zasloužila.

Svůj šálek si na opravě přihřeje i město Prostějov, které opraví semafory pro chodce a ostrůvky. (ber)

Do centra se auta při uzavírce dostanou. Přes Žižkovo náměstí

ilustrační foto mapa

Od 1. 7. 2020 do 30. 8. 2020 bude probíhat kompletní oprava ulice Vápenice v Prostějově. Město proto přikročilo k úpravě, která zajistí obslužnost centra.

Došlo k úpravě zajištění obslužnosti centra města. Místo vjezdu/výjezdu do centra přes ulici U Spořitelny, Knihařská, Fűgnerova se občané dostanou do centra přes Žižkovo náměstí.

Zde budou odstraněny zahrazovací sloupky (u Dési) a tím bude umožněn vjezd na hlavní prostějovské náměstí. (red)

Vápenici uzavře oprava. Na dva měsíce

foto Magistrát města Prostějova

Průjezd centra města bude o prázdninách komplikovat zásadní uzavírka. Od 1. července do 30. srpna bude probíhat kompletní oprava silnice II/150 na ulici Vápenice v Prostějově.

 

Objízdná trasa je vedena po silnicích II/150 a II/150A (tedy ulicemi Palackého, Wolkerova a Újezd). Vjezd a výjezd do centra bude zajištěn pouze pro dopravní obsluhu a zásobování, a to po trase místních komunikací ulic U Spořitelny, Knihařská, Fűgnerova. Objízdné trasy jsou obousměrné.

Po dobu uzavírky veškerá doprava včetně vozidel hasičů a záchranné služby využije okolní komunikace. (red)

 

Kraj posílá sedm milionů v dotaci na přístavbu tělocvičny u DDM Vápenice

ilustrační foto

Zastupitelé budou schvalovat přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na akci „Přístavba tělocvičny u DDM Vápenice, Prostějov“ ve výši sedmi milionů korun.

„V měsíci únoru tohoto roku jsme žádali o poskytnutí dotace. Dnes již víme, že jsme byli úspěšní a peníze nám byly schváleny. Nyní je třeba, aby o přijetí dotace rozhodli na návrh rady zastupitelé města,“ uvedl problematiku primátor František Jura.

Zastupitelé budou rozhodovat o financování sportovní haly DDM na Vápenici

ilustrační foto MMP

O současných krocích informuje náměstek primátora Jiří Rozehnal, který má rozvoj a investice města na starosti.

„Při posledním jednání Rady města Prostějova (16.4.2020) jsme se dohodli, že na základě ukončeného výběrového řízení doporučujeme zastupitelům schválit dokrytí  financování projektu tělocvičny - DDM Vápenice. Celkové náklady na realizaci stavby činí 33,1 milionu korun s tím, že statutární město Prostějov obdrží od Olomouckého kraje na tuto akci dotaci ve výši 7 milionů korun. To je velice pozitivní zpráva," uvedl Rozehnal.