Tip na výlet: Mariánské poutní místo - Křtiny u Brna

Tip na výlet: Mariánské poutní místo - Křtiny u Brna
Foto Jiří Pospíšil
Další fotky: 
Tip na výlet: Mariánské poutní místo - Křtiny u Brna
Tip na výlet: Mariánské poutní místo - Křtiny u Brna

Křtiny ležící čtrnáct kilometrů severovýchodně od Brna, bývají považovány za vstupní bránu do střední části Moravského krasu. Nejsou to však jen přírodní krásy, které sem přitahují návštěvníky. Stávají se i cílem mnoha milovníků umění a těch, které sem přivádějí zájmy duchovní. Křtiny, chovající skutečnou perlu mezi našimi barokními stavbami, Santiniho chrám Panny Marie, totiž představují jedno z nejstarších a nejpamátnějších poutních míst na Moravě. Jeho dávný duchovní význam lze tušit již ze samotného jména obce, které lidová tradice i moderní jazykovědná pátrání dávají do přímé souvislosti se slovesem "křtít". 

Posvátné a léčivé místo: Křtiny - kostel Jména Panny Marie. Toto jmenované místo patří k místům léčivé energie.

Křtiny patří k našim nejstarším poutním místům. Kaple byla dokončena pravděpodobně koncem 20. let 18. století. V roce 1728 byla započata stavba kostela. Jeho hrubá stavba byla dokončena roku 1744, vysvěcení proběhlo roku 1771. Při velkém požáru roku 1844 shořely veškeré střechy, rekonstruovány byly následujícího roku. Podle starého vyprávění ve zdejším údolí křtili svatí Cyril a Metoděj a jejich žáci.

Zajímavá je také zdejší zvonkohra na nádvoří kostela, která dovede zahrát stovky melodií. Skládá se z 33 zvonů a patří k největším ve střední Evropě. Většina zvonů nese jméno některého ze světců - nejmenší váží devět kilogramů, největší 364 kilogramů. Netradiční hudební nástroj je řízen počítačem. Zvonkohra hraje v sobotu v 18 hodin šest minut a v neděli ve 12 hodin šest minut. Zvonkohru Vám mohou na požádání zapnout i mimo tyto časy. Stačí slušně poprosit na zdejší faře, nebo v kostele.

Jiří Pospíšil

Video odkaz níže:        

 

See video

Poslat nový komentář