Tašky na tříděný odpad jsou zcela rozebrány

Tašky na tříděný odpad jsou zcela rozebrány
ilustrační foto

K dispozici byly dvě tisícovky sad tašek na tříděný odpad (tisíc kusů menších + tisíc kusů větších. Tašky jsou zcela rozebrány a v současné době se neplánuje jejich další dohotovení. S další výrobou tašek se v současné době nepočítá.

"Sady tašek byly vydávány občanům města s trvalým pobytem v Prostějově, kteří jsou poplatníky místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Jedna sada tašek byla vydávána na domácnost, nikoliv na poplatníky žijící ve společné domácnosti," uvedl vedoucí oddělení údržby majetku města Magistrátu města Prostějova Jaroslav Chromek. V současné době čeká město na schválení dotace na pořízení bio nádob, které si občané města již objednali. (red) 

 

 

 

Poslat nový komentář