Zprávy

Magistrát posvětil změny v postupu zadávání veřejných zakázek

ilustrační foto
ilustrační foto

Na posledním jednání vedení města, které se uskutečnilo 24. dubna, odsouhlasili radní změnu  v zásadách postupu při zadávání veřejných zakázek. Změny se dotknou především úseků transparentnosti a povinného zveřejňování, členění zakázek podle hodnoty a způsobu zadávání.

Primátor Miroslav Pišťák uvedl souvislost tohoto rozhodnutí se zasedáním Svazu měst a obcí ČR, kde se k tomuto bodu a především k nové celostátní právní úpravě kriticky vyslovila řada starostů měst a obcí. „Unisono zazněl názor, že současná právní úprava při zadávání veřejných zakázek je nevyhovující a škodlivá a směrnice by se měla změnit. Celostátní právní úprava skutečně není šťastná a pokud se má zamezit zneužívání ekonomického prostředí, je nutné na ní pracovat. Jednotlivé postupy veřejných zakázek jsou velmi složité a narůstá administrativa,“ řekl primátor. 

Prostějované si připomenou hladovou demonstraci

ilustrační foto

Ve čtvrtek 26. dubna si připomenou představitelé města Prostějova i veřejnost událost, která se nesmazatelně vepsala do dějin města. Letos uplyne 95. let od krvavě potlačené hladové demonstrace, jíž připomíná památník obětí na náměstí Padlých hrdinů. 

Ve čtvrtek 26. dubna ve 13 hodin se u památníku obětí na náměstí Padlých hrdinů  uskuteční pietní akt u příležitosti 95. výročí potlačení hladové demonstrace v Prostějově. Představitelé města, spolků, organizací i veřejnost uctí památku třiadvaceti mrtvých a osmatřiceti zraněných osob.

Jan Železný odstartoval Čokoládovou tretru

ilustrační foto

Na Základní škole Jana Železného na sídlišti Svobody v Prostějově ožil v úterý 24. dubna sportovní areál nebývale čilým ruchem. Malí atleti soupeřili o nic míň a nic víc než o účast na Zlaté tretře Ostrava, jejíž nedílnou součástí jsou i závody školáků.

Prostějovské klání v rámci Čokoládové tretry odstartoval sám patron základní školy Jan Železný. Při slavnostním zahájení připomněl dětem, že sport je to nejlepší vyplnění volného času. Světového šampióna v hodu oštěpem, trojnásobného olympijského vítěze a dnes úspěšného trenéra pak obstoupily zástupy školáků, kteří si trpělivě vystály frontu na cenný autogram.

Hlavním bodem sportovního dne však byly soutěže dětí v několika kategoriích. Závodily v netradičních sportovních disciplínách, ale nejdůležitějším kláním byly běžecké závody.

Magistrát financuje opravu křižovatky, která patří kraji

ilustrační foto

Prostějovští zastupitelé rozhodli o provizorní úpravě křižovatky v Dolní ulici. Frekventované místo, kde dochází k častým dopravním nehodám, je krajskou komunikací. Přesto magistrát uvolní až 2 miliony na její úpravu.

„Chceme křižovatku provizorně upravit a vyzkoušet, zda bude funkční. Pak je možné dohodnout s krajem pevné řešení,“ zdůvodnil záměr magistrátu na četné dotazy zastupitelů náměstek primátora Zdeněk Fišer. Zastupitelům především vadí, že magistrát v době krize vydává finance z vlastní pokladny na zvelebení majetku kraje. 

Na rychlostní komunikaci z Olomouce do Vyškova probíhají opravy

ilustrační foto

Ředitelství silnic a dálnic v těchto dnech opravuje rychlostní komunikaci R 46 na trase z Olomouce do Vyškova. Silnice dostává nová středová svodidla, která mají umožnit zvýšení povolené rychlosti. 

Opravu inicioval hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík. Ten vloni v dopise ministru dopravy kritizoval rozhodnutí státu omezit na dané trase rychlost na 100 kilometrů v hodině. Kraj si rovněž od Ředitelství silnic a dálnic opakovaně vyžádal harmonogram prací a dlouhodobě přesvědčoval všechny zúčastněné, aby opravy začaly v nejbližším možném termínu.

Prostějovský magistrát obnovuje zeleň

ilustrační foto

V průběhu vegetačního klidu prováděli pracovníci firmy .A.S.A TS Prostějov revitalizaci zeleně v katastru města Prostějova. Na základě inventarizace zeleně, kterou zpracovává odborná firma a posuzuje zdravotní stav a provozní bezpečnost stromů v ulicích a na veřejných prostranstvích, byla vykácena víc než pětistovka stromů. 

Nejvíce stromů vykáceli pracovníci sadů a parků v Olomoucké ulici, kde padlo k zemi 15 kusů  přestárlých hlohů obecných. 

Domovní správa bude přístupná i vozíčkářům

ilustrační foto

Již několik měsíců sídlí Domovní správa Prostějov v nových prostorách. První poschodí zámku je však špatně dostupné seniorům a pro imobilní občany je vyřízení potřebných záležitostí zcela nemožné. Magistrát proto hodlá vybudovat plošinu, která umožní  bezbariérový přístup do části kanceláří domovní správy.

Záměr magistrátu odsouhlasili na svém posledním zasedání zastupitelé. Ve hře byly dvě varianty – buď domovní správa zřídí v přízemí kancelář, která bude styčným bodem pro imobilní občany, bude však mít jen informativní charakter. Řešení levnější, ale nedostatečné. Naštěstí zvedli zastupitelé ruku pro variantu druhou, a to, že magistrát zafinancuje zřízení plošiny, kterou mohou využívat vozíčkáři, matky s kočárky i senioři. Celá investice si vyžádá zhruba 1 milion korun.

Exkluzivně: demonstrace v Praze se účastnili i Prostějováci

V průvodu byli také prostějovští odboráři
V průvodu byli také prostějovští odboráři

Dnešní celostátní demonstrace proti vládě se podle policejních odhadů účastnilo 80 - 90 tisíc lidí. Demonstranti zaplnili horní polovinu Václavského náměstí, mezi účastníky byli i prostějovští odboráři.

V průvodu demonstrujících jsme našli členy prostějovského sdružení odborové organizace KOVO v čele s jejím předsedou Aloisem Mačákem. Do Prahy se vypravili v sobotu ráno zvláštním autobusem. Alois Mačák, který je zároveň náměstkem hejtmana Olomouckého kraje a prostějovským radním, má jasný názor. "Tato tragikomická a škodlivá vláda ztratila svoji legitimitu a svými pseudoreformami, které deklaruje, vede zemi do ekonomického úpadku," uvedl A. Mačák pro Prostějovské Novinky.

Na průběh demonstrace se podívejte ve fotogalerii.

(bp)

Strážníci kontrolovali podávání alkoholu mladistvým

ilustrační foto
ilustrační foto

Minulý víkend proběhla v Prostějově společná kontrolní akce Policie ČR a Městské policie zaměřená na podávání alkoholu mladistvým. Jak dopadla?

Strážci pořádku prošli v nočních hodinách celkem třiatřicet provozoven. Zjistila však pouze jednoho hříšníka. Sedmnáctiletému mladíkovi bylo po dechové zkoušce zjištěno 0,64 promile alkoholu v krvi. Přiznal vypití jednoho piva, které mu podal jeho osmnáctiletý bratranec sedící s ním u stolu.

Pro podezření z přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi byla záležitost postoupena přestupkovému oddělení Magistrátu města Prostějova. Při správním řízení hrozí mladému muži až třítisícová pokuta.

(red)

Magistrát řeší stav mlýnského náhonu

V Kolářových sadech mlýnský náhon míří do podzemí.
V Kolářových sadech mlýnský náhon míří do podzemí.

Několik desítek let starý mlýnský náhon, který v ulici Šmeralova míří do podzemí, protéká pod Prostějovem a ústí až v průmyslové zóně, si vyžádá v nejbližší době revitalizaci. Magistrát se připravuje na tuto důležitou a nákladnou rekonstrukci zhotovením projektů a zahájením jednání s regionální agenturou v Olomouci.

Zastupitelé posvětili záměr magistrátu uskutečnění dvou projektů na revitalizaci mlýnského náhonu v Kolářových sadech a v průmyslové zóně. Na revitalizaci mlýnského náhonu v Kolářových sadech již podal magistrát žádost o dotaci z Operačního programu životního prostředí v rámci prioritní osy Zlepšování stavu přírody a krajiny. Investice bude odstartována jen v případě poskytnutí dotace.