Na Štěpána není pána!

Na Štěpána není pána!
ilustrační foto internet

 

Dnes je druhý svátek vánoční - den, kdy si křesťané připomínají život a skutky svatého Štěpána. Ten byl za svá tvrzení o smrti Ježíše roku 33 před hradbami Jeruzaléma ukamenován a stal se tak prvním křesťanským mučedníkem. A tento den je rovněž spojen se známou  pranostikou. 

V minulosti byl dnešní den spojen především s koledou - ta kdysi souvisela s magickými pohanskými obřady. Věnovala se jí velká pozornost, protože z darovaných předmětů se soudilo, co na koho čeká. Křesťanství však postupně vytlačilo pohanské obřady a z koledování se stala zábava dětí a skrytá žebrota dospělých. V současné době je druhý svátek vánoční spojen s tradičními bohoslužbami. Nejen odkazu svatého Štěpána je ale zasvěcen druhý svátek vánoční, má i svou pohanskou podobu. Tento den totiž kdysi začínal rok a měnila se i služba čeledínů a děveček. Odtud tak pramení pořekadlo "Na Štěpána není pána". Je to čas radosti a veselí. Tak si ho užijte. (red)

Poslat nový komentář