Farnost dostala další příspěvek na opravu varhan

Farnost dostala další příspěvek na opravu varhan
ilustrační foto

Zastupitelstvo města Prostějova schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na IV. etapu restaurování hracího stroje varhan. 

Sto tisíc korun obdrží Římskokatolická farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov. "Oprava varhan bude dokončena již brzy," informovala zastupitele Zuzana Bartošová z KDU ČSL.

Plné dokončení oprav totiž předpokládá Římskokatolická farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov na termín prostějovských hodů 2018. Celkový rozpočet opravy varhan činí cca 2 500 000 Kč, do konce roku 2017 bylo proinvestování 2 050 000 korun. 

Historie nástroje

Velké varhany v děkanském chrámu Povýšení sv. Kříže v Prostějově patří mezi největší varhany prostějovského děkanátu. Postavila je rakouská varhanářská firma Max Zachystal & František Čapek z Kremže nad Dunajem v roce 1894. Tento nástroj měl dva manuály s pedálem, 28 znějících rejstříků a mechanickou trakturu.V roce 1934 došlo k částečné úpravě, kterou provedla varhanářská firma Rieger z Krnova. K původnímu nástroji bylo dostavěno 6 znějících rejstříků, mechanická traktura byla nahrazena pneumatickou a původní hrací stůl byl nahrazen novým. Varhany po této úpravě měly dva manuály s pedálem, 34 znějících rejstříků, 8 spojek, 5 pevných kombinací a 2 volné kombinace. Tuto podobu si varhany uchovaly až do dnešní doby, neboť od úpravy provedené v roce 1934 dosut neprošly žádnou větší opravou. (ber)

Poslat nový komentář