Tip na výlet: Kouzelný svět optiky

Tip na výlet: Kouzelný svět optiky
Foto VM Olomouc
Další fotky: 
Tip na výlet: Kouzelný svět optiky
Tip na výlet: Kouzelný svět optiky
Tip na výlet: Kouzelný svět optiky

Od 23. 3. do 20. 5. 2018 probíhá v sále sv. Kláry Vlastivědného muzea v Olomouci výstava Kouzelný svět optiky, která je věnována 85. výročí vzniku  optického průmyslu v Československu a založení firmy Meopta v Přerově, ale také  novým trendům v tomto dynamicky se rozvíjejícím oboru. Výstava na ploše větší než 400 m2 věnuje rovněž prostor zábavnému představení optických principů a zákonitostí velmi hravou formou. Je tak určena nejen dospělým, ale hlavně  dětem a mladým lidem, jimž se snaží  prezentovat optiku jako obor budoucnosti. Těšit se návštěvníci mohou na laserové bludiště, obří krasohled či neonovou show.

„V případě Kouzelného světa optiky se jedná o výjimečnou spolupráci mezi jednou z předních firem našeho regionu s mezinárodním přesahem, jíž přerovská Meopta bezpochyby je, a Olomouckým krajem prostřednictvím jeho příspěvkové organizace Vlastivědného muzea v Olomouci. Jsem přesvědčen, že výstava má obrovský potenciál přivést mladé lidi k optice, která trpí nedostatkem odborníků stejně jako i další průmyslové obory,“ myslí si František Jura, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro kulturu, sport a volný čas.

Na výstavě dále spolupracovali Ateliér prostorové tvorby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, který vytvořil její architektonické návrh, Úžasné Divadlo Fyziky (ÚDiF), jež dodalo profesionální fyzikální show, a Ústav přístrojové techniky Akademie věd ČR, který poskytl exponáty vysvětlující některé základní optické principy. (red)

Poslat nový komentář